Powiat Wrocławski -

II Wizyta delegacji Powiatu Wrocławskiego w Departamencie Górnego Renu 17-19.05.2004 r.
Administrator , Wyświetleń: 3734
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Generalnej Górnego Renu, w dniach 17-19 maja 2004 r. ośmioosobowa reprezentacja Powiatu Wrocławskiego przebywała na terenie Departamentu Górnego Renu we Francji, w ramach corocznego spotkania Komisji Mieszanej, poświeconego podsumowaniu dotychczasowych działań oraz wytyczeniu przyszłych kierunków współpracy polsko-francuskiej.

W skład delegacji weszli:

  • Ireneusz Słoma - Wicestarosta, członek Komisji Mieszanej,
  • Agnieszka Pawlik- Radna, członek Komisji Mieszanej,
  • Krzysztof Kurpiel - Radny, członek Komisji Mieszanej,
  • Mariusz Sołtysik - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego,
  • Joanna Brodowska - Zespół ds. Promocji Powiatu,
  • Eugeniusz Cieleń - Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka,
  • Mieczysław Reps- Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
  • Mariusz Fedzin - Sekretarz Gminy Długołęka.

Delegacji towarzyszyli również przedstawiciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach: Lidia Bobnis i Grzegorz Kucharski, którzy realizowali program przygotowany przez swojego francuskiego partnera - Liceum Rolniczego z Wintzenheim.

Program pobytu delegacji Powiatu Wrocławskiego w Górnym Renie był skoncentrowany wokół trzech głównych osi tematycznych: rozwój gospodarczy i waloryzacja dziedzictwa, rozwój turystyki i zagospodarowanie obszarów górskich oraz gospodarka odpadami.

17 maja 2004
Powitanie w siedzibie, prezentacja dokonań Górnego Renu w zakresie rozwoju gospodarczego i waloryzacji dziedzictwa kulturowego, spotkanie ze Wspólnotą Gmin Centrum Górnego Renu

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się od oficjalnego powitania delegacji przez Przewodniczącego Rady Generalnej Górnego Renu, w nowej siedzibie urzędu, urzekającej nowoczesną architekturą i pomysłowo urządzonymi wnętrzami. Niewątpliwie miłym zaskoczeniem dla delegacji były liczne polskie motywy dekoracji sali, w której odbywało się powitanie. Ogromnych rozmiarów flaga polska rozwieszona pod sufitem, transparent z powitaniem w języku polskim - wszystko to miało swoją symboliczną wymowę, będącą manifestacją przyjaźni i otwartości ze strony partnera francuskiego. Podobną aurę dało się wyczuć w wystąpieniu Przewodniczącego Rady Generalnej Górnego Renu, który niejednokrotnie podkreślał, że darzy szczególną sympatią naród polski, licznie reprezentowany w Górnym Renie, zwłaszcza w regionie Basenu Potasowego, gdzie wielu polskich górników pracowało w nieczynnych już dziś kopalniach. Jak dodał Przewodniczący, współpraca Departamentu z Powiatem Wrocławskim znajduje również swoje geograficzne uzasadnienie: Powiat usytuowany jest w województwie dolnośląskim, które od wielu lat prowadzi owocną współpracę z Regionem Alzacji, do której z kolei należy Departament. Taka korelacja pozwala realizować działania wspólnie z partnerem regionalnym, czego przykładem była organizacja w roku 2003 seminarium nt. zagospodarowania rzek w Górnym Renie, z udziałem powiatu i departamentu, w ramach Dni Alzacji na Dolnym Śląsku, a także tegoroczny udział delegacji powiatu w wybranych punktach obchodów Dni Dolnego Śląska w Alzacji.

Wicestarosta Ireneusz Słoma podzielił entuzjazm swojego przedmówcy, dodając, że współpraca pomiędzy Powiatem i Departamentem wchodzi obecnie w nowy etap, związany z realizacją konkretnych projektów, odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom obydwu partnerów. Jednocześnie dodał, że pierwsza faza współpracy miała charakter rozpoznawczy i polegała na wzajemnym poznawaniu swoich kompetencji i poszukiwaniu możliwości przyszłej współpracy. Temu celowi służyły realizowane w okresie ostatnich trzech lat projekty wymiany urzędników z Powiatu i Departamentu, odpowiedzialnych za sektor turystyki, zarządzanie parkami, integrację europejską, ochronę środowiska i politykę społeczną. Wzajemne kontakty pomiędzy specjalistami pokazały, że istnieje wiele możliwości współpracy, które warto ubrać w konkretne projekty i ramy europejskie, co pozwoli na ich dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Po oficjalnych przemówieniach obydwu stron, Przewodniczący Rady Generalnej zaprosił delegację polską do zwiedzenia siedziby swojego urzędu. Uwagę delegacji przykuły liczne rozwiązania techniczne służące komfortowi pracy tutejszych urzędników, sprawnej obsłudze petentów odwiedzających urząd, a także większej ergonomii. pracy (zintegrowany system obsługi kserokopiarek, automatyczne wyłączniki światła, itp.). Niewątpliwe wrażenie na uczestnikach delegacji wywarła również sala sesyjna urzędu, w której odbywają się posiedzenia Rady Generalnej Górnego Renu. Zainicjowana przez partnerów francuskich dyskusja nt. dotychczasowego przebiegu współpracy polsko-francuskiej była okazją do wypróbowania profesjonalnego sprzętu audiowizualnego sali. W dyskusji głos zabierali głównie dotychczasowi aktorzy współpracy oraz uczestnicy wizyt partnerskich: Radni Departamentu: François Tacquard i Jean-Loius Lorrain. Wicestarosta - Ireneusz Słoma oraz Claudie Droyer - Dyrektor Liceum Rolniczego w Wintzenheim. Wypowiedzi francuskich Radnych cechował duży optymizm co do przyszłej współpracy, oparty na pozytywnych doświadczeniach związanych z ich wizytami w Powiecie Wrocławskim. François Tacquard podkreślił, że współpraca pomiędzy naszymi regionami jest korzystna dla obydwu stron, poprzez możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń partnera.

Jean-Loius Lorrain zaakcentował z kolei potrzebę i celowość współpracy w zakresie polityki społecznej. Bazując na swoich obserwacjach i spostrzeżeniach wyniesionych z ostatniego pobytu w Powiecie Wrocławskim dodał, że jednym z możliwych kierunków współpracy w tym zakresie mogłyby być systemy opieki nad dzieckiem i rodziną realizowane przez podmioty i placówki współpracujące z partnerami.

Ustosunkowując się pozytywnie do tej propozycji Wicestarosta Ireneusz Słoma przypomniał, że w najbliższych dniach dwóch przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizowało 4-dniowy program pobytu w Górnym Renie, poświęcony m.in. tej tematyce. Podkreślił jednocześnie, że docelowym zamierzeniem tej wizyty jest rozeznanie możliwości realizacji wspólnego projektu przez wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu i Departamentu.

Jako ostatnia głos w dyskusji zabrała Claudie Droyer - Dyrektor Liceum Rolniczego w Wintzenheim, relacjonując dotychczasowy przebieg współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół nr 1 w Krzyżowicach. W swojej wypowiedzi przypomniała, że w maju 2003 r. został popisany protokół porozumienia o współpracy pomiędzy ww. szkołami, którego współsygnatariuszem był również Powiat i Departament. Pod koniec 2003 r., szkoły przystąpiły do projektu współpracy w ramach europejskiego programu HORTIVIV, zorientowanego na wymianę doświadczeń w zakresie praktyk i metod uprawy roślin i warzyw, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. W efekcie wspólnych ustaleń jesienią 2004 r. delegacja szkoły francuskiej będzie uczestniczyła w pracach polegających na zagospodarowaniu parku przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

Po zakończeniu oficjalnej części programu, delegacja udała się na obiad, zorganizowany przy Ekomuzeum - skansenie, na terenie którego znajduje się kilkadziesiąt domów przewiezionych z okolicznych wiosek, zachowanych bądź odtworzonych na wzór dawnych budynków wiejskich. W ich wnętrzach czas sprzed kilkudziesięciu lat zatrzymał się w miejscu. Dobrze zachowane meble, akcesoria codziennego użytku, garncarz wyrabiajacy garnki, zwierzęta w zagrodach - wszystko to w wiarygodny sposób oddaje prostotę życia i rytm dnia ówczesnych mieszkańców.

Rustykalny krajobraz tego miejsca zakłóca widoczna z daleka barwna karuzela, ówczesna rozrywka miejskich notabli i bardziej zamożnych mieszkańców terenów wiejskich. Niektórzy członkowie delegacji skorzystali z zaproszenia do przejażdżki karuzelą, którą umilił akompaniament skocznej muzyki oraz zmieniające się niczym w kalejdoskopie kolory światła.

Po tak ekscytujących przeżyciach, przyszedł czas na jeden z ważniejszych punktów programu - spotkanie ze Wspólnotą Gmin Centrum Górnego Renu. Po oficjalnym powitaniu, gospodarze zaprosiłi delegację do zwiedzenia Muzeum Górnika. Miłym zaskoczeniem okazało się spotkanie z Polakiem, byłym górnikiem z tego terenu, który oprowadził uczestników po muzeum, opowiadając liczne anegdoty z życia i pracy górników z tych okolic. Delegacji towarzyszył również ksiądz - Polak pochodzący z okolic Wrocławia, przebywający w Ensisheim na tymczasowej misji kapłańskiej. Jak się później okazało - nie były to jedyne polskie akcenty tego dnia. Gospodarze zaprosili bowiem na spotkanie przedstawicieli lokalnej Polonii, którzy zagrali specjalnie dla delegacji polskiej najbardziej znane polskie tańce ludowe, porywając do tańca jedną parę spośród uczestników delegacji. Niespodziankę sprawił również Mieczysław Reps - Wiceburmistrz Kątów Wrocławskich, wykonując na akordeonie znaną polską pieśń ludową, co wzbudziło duży aplauz zgromadzonej publiczności. Spotkanie ze Wspónotą Gmin Centrum Górnego Renu miało szczególne znaczenie dla Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. W efekcie rozmów, które odbyły się w tym dniu pomiędzy przedstawicielami obydwu wspólnot, pojawiła sie bowiem szansa na przyszłe partnerstwo i współpracę. Gościnność jakiej doświadczyła delegacja polska w tym dniu ze strony francuskiej wspólnoty oraz liczne dowody wzajemnej sympatii z całą pewnością potwierdzają obupólną wolę współdziałania w tym zakresie.

18 maja 2004
Prezentacja dokonań Departamentu Górnego Renu w zakresie rozwoju turystyki i gospodarowania obszarów górskich, spotkanie ze Wspólnotą Gmin Doliny Munster

Drugi dzień pobytu delegacji Powiatu Wrocławskiego w Departamencie Górnego Renu rozpoczął się od spotkania w Domu Parku Balonów Wogezów, poświęconego rozwoju turystyki w Dolinie Munster. Ciekawostką jest, że w tym samym miejscu odbywały się równolegle jeszcze dwa spotkania robocze, realizowane w ramach "Dni Dolnego Śląska w Alzacji": pierwsze - z udziałem liceów rolniczych, w tym przedstawicieli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach i Liceum w Wintzenheim oraz drugie - poświęcone agroturystyce, m.in. z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świdnicy. Spotkanie z uczestnikami delegacji Powiatu Wrocławskiego prowadzili: Damien Parmentier, Dyrektor Międzyregionalnej Agencji Masywu Wogezów, Jean-Marie Muller, urzędnik odpowiedzialny za zagospodarowanie obszarów górskich z ramienia Departamentu oraz przedstawiciele Lokalnej Informacji Turystycznej w Dolinie Munster.

Informacje, przekazane m.in. w formie prezentacji multimedialnej, dotyczyły głównie systemu zarządzania parkami w Dolinie Munster oraz waloryzacji i promocji produktów turystycznych na tym terenie. Tego typu działania są w dużej mierze wspierane przez Departament, który w oparciu o zatwierdzone dokumenty strategiczne, dotuje różnego typu projekty, podpisując wcześniej stosowną umowę ze Wspólnotą gmin.

Po spotkaniu, uczestnicy delegacji polskiej zwiedzili jeszcze zlokalizowany w tym samym budynku Ośrodek Informacji Turystycznej, a następnie udali się na teren nowowybudowanego basenu. To miejsce zapadnie zapewne na długo w pamięci Eugeniusza Cielenia - Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, gdyż właśnie tutaj doszło do podpisania listu intencyjnego, w którym Gmina Sobótka i Wspólnota Gmin Munster zadeklarowały wolę wzajemnej współpracy i partnerstwa. Partnerstwo to zostało zainicjowane przez Powiat i Departament, w następstwie wcześniejszych wizyt delegacji Departamentu w gminie Sobótka (w roku 2001 i 2003) oraz wizyty przedstawiciela gminy - Elżbiety Pasławskiej w Górnym Renie, w październiku 2002 r.

Okazją do kontynuowania rozmów na temat przyszłej współpracy był obiad w gospodarstwie agroturystycznym w Buchwald, z udziałem przedstawicieli Wspólnoty Gmin Doliny Munster oraz Rady Generalnej Górnego Renu. Delegacja Powiatu spotkała się tutaj ponownie z delegacją Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Do grona biesiadników delektujących się lokalnymi specjałami kulinarnymi dołączył również w późniejszym czasie Radny Rady Generalnej Górnego Renu - Antoine Boithiot, aktywny promotor współpracy gminy Sobótka ze wspólnotą Gmin Doliny Munster. Zachęcony przez delegację Powiatu odśpiewał donośnym głosem lokalną pieśń patriotyczną - tę samą, która wzbudziła łzy wzruszenia wśród pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie, w trakcie pobytu delegacji Górnego Renu w powiecie, w maju 2003 r.

Po obiedzie, delegacja udała się w kierunku stacji narciarskiej Schnepfenried, w towarzystwie przedstawicieli Departamentu. Podziwiając krajobrazy okolic, przedstawiciele powiatu z zainteresowaniem wysłuchali informacji nt. strategii zagospodarowania obszarów górskich oraz zarządzania zasobami turystycznymi na tym terenie.

Na zakończenie drugiego dnia pobytu w Górnym Renie, delegacja powiatu wzięła udział w uroczystości otwarcia wystawy fotograficznej "Karkonosze" w Domu Parkowym w Munster. Wystawę otworzyli Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Henryk Gołębiewski oraz Przewodniczący Rady Regionalnej Alzacji - Adrien Zeller.

19 maja 2004 r.
Prezentacja działań Departamentu Górnego Renu w zakresie gospodarki odpadami, spotkanie ze Wspólnotą gmin Cernay i okolic, posiedzenie Komisji Mieszanej

Pierwszą część ostatniego dnia pobytu delegacji powiatu w Górnym Renie zdominowała tematyka gospodarki odpadami. Była ona również tematem wiodącym spotkania ze Wspólnotą gmin Cernay i okolic. Spotkanie to miało istotne znaczenie dla gminy Długołęka, reprezentowanej przez Sekretarza - Mariusza Fedzina. W obliczu złożonych deklaracji, pojawiła się bowiem szansa na partnerstwo gminy Długołęka ze Wspólnotą Gmin Cernay i okolic.

Po spotkaniu, w ramach prezentacji lokalnego systemu gospodarki odpadami, przedstawiciele powiatu zwiedzili: Składowisko odpadów, Ośrodek Przetwarzania Gruzu oraz Spalarnię odpadów z gospodarstw domowych.

Delegacja z uwagą podpatrywała rozwiązania technologiczne zastosowane przez Francuzów, z nadzieją, że być może uda się je przenieść na grunt polski, co wydaje się nie tak odległe w kontekście realizowanego obecnie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz strategicznych planów poszczególnych samorządów gminnych w tej dziedzinie.

Po tak intensywnym programie nastąpił punkt kulminacyjny wizyty delegacji powiatu w Górnym Renie - drugie w historii współpracy polsko-francuskiej posiedzenie Komisji Mieszanej. Spotkanie prowadził Frédéric Striby, Wiceprzewodniczący Rady Generalnej Górnego Renu. Jako pierwsza głos zabrała Viviane Schaal, Dyrektor Wydziału ds. Współpracy Zagranicznej w Departamencie, przedstawiając "Ocenę działań podejmowanych w ramach współpracy Powiat Wrocławski/Departament Górnego Renu w roku 2003". Dokument ten został wcześniej przygotowany przez wydziały partnerów, przy konsultacji wszystkich członków Komisji Mieszanej. W dalszej części spotkania, w imieniu reprezentacji Departamentu głos zabrali François Tacquard i Charles Wilhelm, odnosząc się do poszczególnych projektów zrealizowanych w roku 2003. W ostateczności dokument został przyjęty jednomyślnie przez wszystkich członków Komisji Mieszanej. Kolejnym punktem spotkania było określenie przyszłych kierunków współpracy oraz ustosunkowanie się do propozycji opracowania programu współpracy na lata 2004-2007. Komisja przyjęła propozycje przedstawione przez wydziały partnerów, polecając im przygotowanie stosownego dokumentu. Ustosunkowując się do przedstawionych propozycji, Agnieszka Pawlik - Radna Powiatu Wrocławskiego podkreśliła potrzebę inicjowania i późniejszego wspierania kontaktów pomiędzy młodzieżą i stowarzyszeniami działającymi na rzecz młodzieży w Powiecie i Departamencie. Celowość współpracy w tym zakresie potwierdził również François Tacquard, deklarując swoją pomoc w zorganizowaniu wizyty grupy młodzieży z powiatu na terenie swojej Wspólnoty gmin. W opinii Charles'a Wilhelm'a warto także rozważyć możliwość współpracy w zakresie kultury (wymiany zespołów turystycznych, prezentacji wystaw artystycznych).

Podsumowując wcześniejsze wypowiedzi, Wicestarosta Ireneusz Słoma wyraził nadzieję, że przyszła współpraca zaowocuje wieloma cennymi projektami. Uzupełniając wypowiedź swojego przedmówcy, François Tacquard zwrócił uwagę na konieczność czestego aplikowania o środki europejskie przy realizacji konkretnych działań, co pozwoli zmniejszyć koszty współpracy oraz nadać jej bardziej europejski wymiar.

Temat przyszłej współpracy powracał niejednokrotnie jeszcze po zakończeniu Komisji Mieszanej, również w rozmowach prowadzonych przy kolacji pożegnalnej, zorganizowanej w jednej z winnic położonej w malowniczym miejscowości górskiej. Podczas kolacji partnerzy wymienili się podarunkami, pełni optymizmu i nadziei na owocną współpracę w przyszłości.

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się