Powiat Wrocławski -

Dla poszukujących pracy!! Bon na zasiedlenie - Urząd Pracy zaprasza do składania wniosków!
Aleksandra Podgórska, Wyświetleń: 519
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia z ustalonym I lub  II profilem pomocy zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego w ramach bonu zasiedleniowego do składania wniosków. Nowa pula pieniędzy czeka na wykorzystanie!

 
Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
•   za ich wykonywanie będzie osiągane wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu osoba bezrobotna będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym;
•   odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której nastąpi zamieszkanie w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosić będzie co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekraczać będzie łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
•   osoba, która go otrzymała, będzie pozostawać w zatrudnieniu, wykonywać  inną pracę zarobkową lub prowadzić działalności gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu:

PUP Wrocław ul. Gliniana 20-22, bud. A, IV, pok. 406
tel. 71 77 01 610/752
 
Wnioski do pobrania na stronie:  http://wroclaw.praca.gov.pl/-/875313-bon-na-zasiedlenie

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się