Powiat Wrocławski -

Laureaci XIV edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego w roku szkolnym 2013/2014
Dorota Dobrzyńska, Wyświetleń: 2825
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów gimnazjów, którzy w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Komisja Stypendialna Rady Powiatu Wrocławskiego działając na podstawie Uchwały Nr XVI/150/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Uchwały Nr 139/2013 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 12.09.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na posiedzeniu w dniu 29.08.2013 r. przyznała 28 Stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego (11 naukowych, 5 artystycznych, 12 sportowych) za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 (na okres 10 miesięcy).

Laureaci XIV Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku szkolnym 2013/2014:

Kategoria naukowa

Absolwenci gimnazjum

1. Marcin Horak, mieszkaniec Kątów Wrocławskich, absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich, obecnie uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 3 we Wrocławiu. Marcin jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym. Interesuje się głównie geografią, matematyką oraz językami obcymi. Ukończył gimnazjum ze średnią ocen 5,83 oraz maksymalnym wynikiem – 100% z 4 części egzaminu gimnazjalnego. W ubiegłym roku szkolnym zdobył m.in. tytuł laureata w 2 kategoriach konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista". Opiekun naukowy stypendysty - Alina Dudziec.

2. Jarosław Kwiecień, mieszkaniec gminy Długołęka, absolwent Gimnazjum nr 49 z Oddziałem Dwujęzycznym we Wrocławiu, obecnie uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 14 we Wrocławiu. Jarosław jest niezwykle uzdolnionym uczniem. Jego główne zainteresowania, to matematyka i informatyka. Jego przygoda z informatyką rozpoczęła się w I klasie gimnazjum. Wówczas napisał swój pierwszy program. Ukończył gimnazjum ze średnią 5,0. W minionym roku szkolnym został laureatem, aż w sześciu konkursach z dziedzin matematyki, informatyki i fizyki. Opiekun naukowy stypendysty - Dawid Matla.

3. Jaśmina Gunia, mieszkanka Długołęki, absolwentka Zespołu Licealno-Gimnazjalnego w Długołęce, w którym kontynuuje naukę ponadgimnazjalną. Jaśmina jest niezwykle zdolną i pracowitą uczennicą. Uzyskała bardzo dobry wynik w nauce ze średnią ocen 5,59. W ubiegłym roku szkolnym reprezentowała szkołę w licznych konkursach. Uzyskała m.in. tytuł laureata XII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego "zDolny Ślązak Gimnazjalista" oraz tytuł finalisty tego samego konkursu w dziedzinie geografii i chemii. Opiekun naukowy stypendystki - Katarzyna Włażewska.

4. Łukasz Niezgoda, mieszkaniec gminy Kąty Wrocławskie, absolwent Gimnazjum w Jaszkotlu, obecnie uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 3 we Wrocławiu. Łukasz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem. W roku szkolnym 2012/2013 uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce zarówno z przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno- przyrodniczych. Ukończył Gimnazjum ze średnią ocen 5,78. W zeszłym roku szkolnym Łukasz zdobył tytuł finalisty w 3 dziedzinach konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista". Opiekun naukowy stypendysty Krystyna Komarnicka.

5. Filip Lubiński, mieszkaniec Sobótki, absolwent Gimnazjum Gminnego w Sobótce, obecnie uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 14 we Wrocławiu. Filip jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym. Jego szczególne zainteresowania to: matematyka, fizyka, historia, WOS oraz j. angielski. W minionym roku szkolnym Filip został finalistą w 2 dziedzinach konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista". Opiekunowie naukowi stypendysty: Elżbieta Kulik, Agnieszka Kozak, Tomasz Wypler.

6. Adam Pałęcki, mieszkaniec gminy Długołęka, absolwent Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilczycach, obecnie uczeń I klasy Zespołu Szkół Budowlanych we Wrocławiu. Adam jest uczniem bardzo zdolnym. Aktywnie włącza się w życie szkoły. Ponadto ma bardzo dobre wyniki w nauce. Ukończył gimnazjum ze średnią 5,5. W ubiegłym roku szkolnym Adam zdobył m.in.: wyróżnienie za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY, 20 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia oraz 13 miejsce w konkursie Galileo 2013 z matematyki. Opiekun naukowy stypendysty - Maria Babuśka.

7. Kinga Kniat, mieszkanka gminy Żórawina, absolwentka Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 9 we Wrocławiu. Kinga jest bardzo zdolną uczennicą. Interesuje się historią, a w szczególności Historią Polski z okresu II Wojny Światowej. Uzyskała bardzo wysoką średnia 5,61. W roku szkolnym 2012/2013 Kinga zdobyła II miejsce w finale VIII Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Armii Krajowej oraz otrzymała tytuł Laureata za zajęcie 7. miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej. Opiekun naukowy stypendystki - Magdalena Rozenek.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

8. Bartosz Szmyd, mieszkaniec gminy Sobótka, uczeń III klasy Liceum Ogólnokształczącego nr 3 we Wrocławiu, stypendysta RPW w roku szkolnym 2012/2013. Bartosz interesuje się naukami ścisłymi w szczególności w dziedzinie matematyki, fizyki oraz informatyki. Jest osobą bardzo zdolną. Swoje zainteresowania rozwija dzięki realizacji indywidualnego trybu nauczania z zakresu matematyki, fizyki i astronomii, a także indywidualnego toku fakultatywnego z zakresu informatyki. W roku szkolnym 2012/2013 uzyskał średnią ocen 5,54. W ubiegłym roku szkolnym Bartosz uzyskał tytuł Laureata XII Dolnośląskich Meczów Matematycznych oraz Laureata w konkursie MAT, gdzie otrzymał 92,41% punktów możliwych do uzyskania, co dało mu 2 miejsce w województwie i 10 w kraju. Opiekun naukowy stypendysty - Paweł Zięba.

9. Sebastian Kopacz, mieszkaniec Siechnic, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształczącego nr 3 we Wrocławiu, stypendysta RPW w roku szkolnym 2012/2013. Sebastian jest bardzo utalentowanym uczniem. Chętnie startuje w konkursach i osiąga w nich duże sukcesy. W zeszłym roku szkolnym zdobył m.in. 3 miejsce w kraju w Konkursie Matematycznym ALFIK, w którym uzyskał aż 99,11% punktów możliwych do zdobycia; Opiekun naukowy stypendysty - Włodzimierz Mizia.

10. Anna Pietrucha, mieszkanka gminy Czernica, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształczącego nr 3 we Wrocławiu, stypendystka RPW w roku szkolnym 2012/2013. Ania jest wzorową uczennicą. Z geografii posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową. Ponadto interesuje się ekologią. Realizuje się w działaniach Szkolnego Kółka Ekologicznego. W zeszłym roku szkolnym uczennica uzyskała najwyższą średnią ocen w klasie tj. 5,17. Na świadectwie szkolnym Ani pojawiło się aż 6 ocen celujących. W ubiegłym roku szkolnym brała udział w finale wojewódzkim 28. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Opiekun naukowy stypendystki - Marta Helt.

11. Elżbieta Górka, mieszkanka gminy Kobierzyce, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 we Wrocławiu. Ela jest bardzo utalentowaną uczennicą. Interesuje się obszarem humanistyczno - przyrodniczym. Na świadectwie szkolnym miała aż 7 ocen celujących, co pomogło uzyskać średnią ocen 5,5. W ubiegłym roku szkolnym otrzymała II Nagrodę w finale regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro". Opiekun naukowy stypendystki - Paulina Kamińska.

Kategoria artystyczna

Absolwenci gimnazjum

12. Ewelina Brychcy, mieszkanka Siechnic, absolwentka Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów z Oddziałem Zamiejscowym w Świętej Katarzynie. Obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 13 we Wrocławiu. Ewelina jest uczennicą zdolną i ambitną. Jak sama twierdzi – zawsze stara się dążyć do wyznaczonych przez siebie celów. W minonym roku Ewelina zajęła I miejsce w Konkursie Piosenki Włoskiej „WROCŁAWSKIE SANREMO”, II miejsce w Konkursie Młodych Muzyków oraz III miejsce na Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Opiekun artystyczny stypendystki - Aleksander Piechaczek.

13. Olaf Kotwicki, mieszkaniec Kątów Wrocławskich, absolwent Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich, uczeń I klasy Technikum nr 10 we Wrocławiu, Olaf fascynuje się muzyką, od 4 lat gra na akordeonie. Uczęszcza dodatkowo do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. W ubiegłym roku szkolnym Olaf zdobył tytuł Laureata I i III Miejsca w I Konfrontacji Młodych Akordeonistów oraz otrzymał Dyplom Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych I st. Opiekun artystyczny stypendysty - Anna Tober.

14. Marta Szleszkowska, mieszkanka Żórawiny, absolwentka Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie, uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 17 we Wrocławiu. Marta jest bardzo dobrą uczennicą, charakteryzującą się wzorowym zachowaniem oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Przez 3 lata gimnazjum udzielała się w Samorządzie Szkolnym oraz brała udział w akcjach wolontariackich. Główną pasją Marty jest muzyka, a w szczególności śpiew. W ubiegłym roku szkolnym Marta zdobyła III miejsce na Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej oraz brała udział w Przeglądzie Piosenek NATO podczas V Majówki Militarnej OPERACJA ZACHÓD. Opiekun artystyczny stypendystki - Marcin Woźniak.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

15. Alicja Krzyżańska, mieszkanka gminy Kąty Wrocławskie, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 12 we Wrocławiu. Uczennica rozpoczęła swoją artystyczną karierę w wieku 6 lat na Festiwalu Amatorskiej Twórczości w Gryficach, gdzie otrzymała Nagrodę Specjalną. Wystąpiła w programie „Od przedszkola do Opola”. Alicja ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu w klasie fletu. Od 12 lat tańczy w zespole „Maska”. Zespół wystawił m. in. Spektakl pt. „Baby”, w którym Alicja oprócz tańca, mogła zaprezentować talent wokalny. W roku szkolnym 2012/2013 zdobyła wiele nagród i wyróżnień na przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim. Opiekun artystyczny stypendystki - Łukasz Iwaniuk.

16. Zuzanna Maj, mieszkanka gminy Mietków, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 we Wrocławiu, stypendystka RPW w roku szkolnym 2012/2013. Pasją Zuzanny są muzyka i dziennikarstwo. Uczęszcza dodatkowo do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. (instrument – fagot). Aktywnie pisze artykuły i przeprowadza wywiady dla „Zalewu Informacji” - portalu informacyjnego gminy Mietków. Zuzanna współpracuje z Sołtysem i Radą Sołecką Milina oraz Gminną Biblioteką Publiczna. Ponadto współtworzy zespół muzyczny „Gorzka Czekolada”, w którym śpiewa, gra na skrzypcach oraz fagocie. Uczennica zaprezentowała swoje umiejętności m.in. podczas I Powiatowego Pikniku w Krzyżowicach. W ubiegłym roku szkolnym wraz z orkiestrą symfoniczną Szkoły Muzycznej II st. brała udział w międzynarodowym projekcie „Europeische Suite”. Opiekun artystyczny stypendystki - Andrzej Kuprianowicz.

Kategoria sportowa

Absolwenci gimnazjum

17. Anna Majcher, mieszkanka gminy Siechnice, absolwentka Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie. Obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 17 we Wrocławiu. Ania jest wszechstronnie uzdolnioną uczennicą. Osiąga liczne sukcesy zarówno w dziedzinie naukowej, jak i sportowej. Jako uczennica gimnazjum czynnie uczestniczyła w życiu szkoły, m. in. działała w Samorządzie Uczniowskim. Od drugiej klasy gimnazjum uczęszczała na zajęcia Indywidualnego Programu Nauki dla uczniów uzdolnionych z biologii i języka polskiego. W ubiegłym roku szkolnym Ania z sukcesami uczestniczyła w wielu imprezach biegowych i lekkoatletycznych.Opiekun sportowy stypendystki - Barbara Bolewicz.

18. Alicja Jasek, mieszkanka gminy Siechnice, absolwentka Gimnazjum nr 38 we Wrocławiu, obecnie uczennica I klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 1 we Wrocławiu. Alicja od 6 lat jako zawodnik WKS Śląsk Wrocław trenuje pływanie. Dzięki swojej pracowitości i wytrwałości dąży do osiągnięcia najwyższych pozycji na zawodach sportowych.W ubiegłym roku szkolnym zajęła III miejsce na Międzynarodowych Zawodach Pływackich "XXIII Memoriał Marka Petrusewicza" oraz wysokie lokaty na Mistrzostwach Polski w pływaniu dziewcząt. Opiekun sportowy stypendystki - Paweł Olejnik.

19. Karolina Kozów, mieszkanka gminy Siechnice, absolwentka Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów z Oddziałem Zamiejscowym w Św. Katarzynie, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 10 we Wrocławiu. Karolina jest wzorową uczennicą. Ukończyła gimnazjum z wyróżnieniem. Ponadto otrzymała dyplom najlepszej absolwentki z matematyki. Jednak największą pasją Karoliny jest taniec. Uczennica jest zawodniczką Klubu Tańca Sportowego Olimp we Wrocławiu. Wraz z partnerem posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S”. Reprezentuje klub na wielu turniejach tańca w kraju i na świecie. Od 4 lat należy do czołówki najlepszych par tanecznych w Polsce w kategorii do lat 18. Zajmuje 7 miejsce w rankingu Polski. Opiekun sportowy stypendystki - Beata Felzenowska.

20. Tomasz Jasiński, mieszkaniec gminy Długołęka, absolwent Zespołu Szkół w Siedlcu. Obecnie uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 10. Uczeń od 5 lat uczęszcza na zajęcia taneczne. Jest utalentowanym tancerzem, posiada klasę taneczną „B”. Oddając się swojej pasji nie zaniedbuje obowiązków szkolnych. W nauce osiąga dobre wyniki. W roku szkolnym 2012/2013 Tomek zajął I miejsca (w dwóch kategoriach) na V Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Legnicy oraz II miejsca na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego SUDETY TOP i na Ogólnopolskim Turnieju Tańca o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność Dolny Śląsk. Opiekun sportowy stypendysty - Patrycja Kuszpit-Bachar.

21. Maciej Golec, mieszkaniec gminy Długołęka, absolwent Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek, obecnie uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 9 we Wrocławiu. Maciej od 7 lat trenuje szermierkę i to właśnie w tym sporcie osiąga największe sukcesy. W sezonie 2012/2013 uplasował się na 9 miejscu na liście klasyfikacyjnej szpada mężczyzn juniorów młodszych oraz na 39 miejscu na Europejskiej liście kwalifikacyjnej szpada mężczyzn juniorów młodszych. Ponadto Maciej osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. W ubiegłym roku szkolnym został Finalistą VIII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum. Opiekun sportowy stypendysty - Jarosław Dzikowski.

22. Krzysztof Piwowarski, mieszkaniec Sobótki, absolwent Gimnazjum Gminnego im. Piotra Włostowica w Sobótce, obecnie uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 7 we Wrocławiu. Krzysztof jest uzdolnionym, pracowitym i ambitnym uczniem. W zeszłym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5.89. Jedną z jego wielu sportowych zainteresowań jest badminton, w którym w roku 2012/2013 osiągnął I miejsce (gra podwójna) i II miejsce (gra pojedyncza) w XI Ślężańskim Krajowym Turnieju Juniorów w Badmintona, a także zespołowo I miejsce w Finale Strefy Wrocławskiej Gimnazjady Młodzieży w Badmintonie. Opiekun sportowy stypendysty - Zbigniew Goldwasser.

23. Jakub Kaźmierczak, mieszkaniec gminy Długołęka, absolwent gimnazjum w Zespole Licealno-Gimnazjalnym w Długołęce, w którym kontynuuje naukę ponadgimnazjalną. Jakub naukę tańca rozpoczął w wieku 10 lat. Od roku 2008 regularnie bierze udział w turniejach tańca zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych. Obecnie posiada wysoką klasę taneczną „B”. W ubiegłym roku szkolnym zajął I miejsce w XX Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „O Nagrodę Lwa Kłodzkiego” oraz II miejsca na Turnieju Tańca Towarzyskiego SILESIANA Opole 2013 i na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego Powitanie Lata 2013. Opiekun sportowy stypendysty - Patrycja Kuszpit-Bachar.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

24. Damian Makowski, mieszkaniec Siechnic, uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 7 we Wrocławiu, stypendysta RPW w roku szkolnym 2012/2013. Damian tańczy od 7 lat. Uczęszcza do Szkoły Tańca Tempo. Posiada wybitne zdolności taneczne. Posiada najwyższą krajową klasę taneczną „A”. Dodatkowo osiąga dobre wyniki w nauce. W ubiegłym roku szkolnym zdobył najwyższe lokaty m.in: w Turnieju Tańca Towarzyskiego POLONEZ 2013, Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Siemianowice Śląskie 2013”, V Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „SILESIAN CUP 2013” oraz 3 Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar Ziemi Strzelińskiej. Opiekun sportowy stypendysty - Ireneusz Mleczko.

25. Dawid Kozów, mieszkaniec gminy Siechnice, jest uczniem II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 we Wrocławiu. Stypendysta RPW w roku szkolnym 2012/2013. Dawid ukończył I klasę liceum z wyróżnieniem. Jego pasją jest taniec. Jest zawodnikiem klubu Tańca Sportowego Olimp, posiada najwyższą międzynarodową kategorię taneczną „S”. Wraz z partnerką, Karoliną Kozów, sklasyfikowani zostali na 7 miejscu w rankingu sportowym Grand Prix Polski. Osiągnięcia Dawida w ubiegłym roku szkolnym to V miejsce na Międzynarodowym Konkursie Tańca – Karkonosze OPEN’2012, I miejsca w dwóch kategoriach w I Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Haston Cup” oraz III miejsce na VII Festiwalowym Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim. Opiekun sportowy stypendysty - Maciej Felzenowski.

26. Krystian Biedrzyński, mieszkaniec Mietkowa, obecnie jest uczeniem II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 11 we Wrocławiu. Stypendysta RPW w roku szkolnym 2012/2013. Krystian trenuje Judo od 8 roku życia. Jest zawodnikiem sekcji judo sportowego Wrox Gym Wrocław. W 2012 roku został powołany do kadry narodowej. Reprezentował Polskę na najważniejszych imprezach sportowych na arenie międzynarodowej, W ubiegłym roku szkolnym zdobył m.in. II miejsce w Wielkopolskim Międzynarodowym Turnieju Judo w Suchym Lesie oraz III miejsca w Otwartym Pucharze Polski Juniorek i Juniorów Młodszych w Opolu i w Bytomiu. Ponadto Krystian otrzymał Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskich zawodach sportowych w roku szkolnym 2012/2013. Opiekun sportowy stypendysty - Tomasz Skórkowski.

27. Agnieszka Rupart, mieszkanka gminy Długołęka, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 9 im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu. Agnieszka jest wyjątkowo zdolną, pracowitą i ambitną uczennicą. Ukończyła pierwszą klasę liceum ze świadectwem z wyróżnieniem. Uzyskała średnią ocen 5,19. Jednak jej największą pasją jest sport, a dyscypliny, które uprawia to siatkówka i koszykówka. W ubiegłym roku szkolnym uczennica zdobyła razem ze swoją drużyną I Miejsce w Finale Strefy Wrocławskiej oraz w Mistrzostwach Wrocławia Licealiady Młodzieży w Koszykówce Dziewcząt, a także II miejsce w Finale Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży w Koszykówce Dziewcząt. Opiekun sportowy stypendystki - Marek Nowostawski.

28. Zofia Wróblewska, mieszkanka Siechnic, uczęszcza do III klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 3 we Wrocławiu. Stypendystka RPW w roku szkolnym 2012/2013. Uczennica osiąga dobre wyniki w biegach sprinterskich, jest członkiem klubu sportowego WLKS Wrocław. Zofia ma wybitne zdolności szybkościowe i osiąga bardzo dobre wyniki. W 2012 r. zdobyła stopień młodszego ratownika WOPR oraz patent żeglarski. W roku szkolnym 2012/2013 Zofia zdobyła m.in. I miejsce w Finale Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce oraz I miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska juniorów i juniorów młodszych, a także II miejsce we Wrocławskiej Olimpiadzie Młodzieży w konkurencji 200 m. Opiekun sportowy stypendystki - Kamil Kobiałka.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się