Powiat Wrocławski -

Laureaci XV edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego w roku szkolnym 2014/2015
Dorota Dobrzyńska, Wyświetleń: 2910
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów gimnazjów, którzy w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Komisja Stypendialna Rady Powiatu Wrocławskiego działając na podstawie Uchwały Nr XVI/150/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Uchwały Nr 143/2014 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 09.09.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz listy stypendystów, na posiedzeniu w dniu 03.09.2014 r. przyznała 36 Stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego (19 naukowych, 6 artystycznych, 11 sportowych) za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 (na okres 10 miesięcy).

Laureaci XV Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku szkolnym 2014/2015:

Kategoria naukowa

Absolwenci gimnazjum

1. Dominik Jankowski, mieszkaniec gminy Kobierzyce, absolwent Gimnazjum im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich, obecnie uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 7 we Wrocławiu. Dominik jest uczniem wzorowo wywiązującym się z obowiązków szkolnych, pełniąc funkcję reprezentacyjną w Szkolnym Poczcie Sztandarowym oraz zdobywając tytuł Ambasadora Dobrej Woli Gimnazjum im UNICEF w Bielanach Wrocławskich. Dominik osiągnął zaszczytne miejsca w prestiżowych konkursach, realizując indywidualny program nauki z chemii. Swoja pasję i wiedzę chętnie przekazywał na zajęciach i poza nimi. Prezentował swoje umiejętności podczas Dni Otwartych Szkoły. Jego pasją są przedmioty przyrodnicze a w szczególności chemia. Zainteresowanie tymi przedmiotami pojawiło się w wieku 10 lat. Jego ponadprzeciętna znajomość tych przedmiotów przyczyniła się do licznych sukcesów w randze wojewódzkiej. Zdobył tytuł finalisty konkursu „zDolny Ślązak” z przedmiotów: biologia, geografia, język polski z elementami sztuki, historia z elementami wos, a co najważniejsze uzyskał tytuł laureata w części chemicznej. Opiekun naukowy stypendysty - Danuta Zaradna.

2. Magdalena Cichy, mieszkanka gminy Kobierzyce, absolwentka Gimnazjum im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 14 im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Magdalena przez wszystkie lata nauki uzyskiwała wysokie noty w nauce oraz znaczące sukcesy w różnorodnych konkursach. Znalazła się wśród 15 laureatów konkursu Liga Humanistyczna, z języka polskiego, historii i wos-u otrzymała po 100% w związku z powyższym została zwolniona z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Magdalena systematycznie uczestniczyła w zajęciach koła chemicznego oraz w spotkaniach na Wydziale Fizyki i Chemii organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski. Jest laureatką dwóch ogólnopolskich olimpiad z chemii „Galileo 2014” oraz „Albus 2014”. Dodatkowo otrzymała „Nobla Szkolnego” w kategorii „Erudyta Roku”. Opiekun naukowy stypendystki - Danuta Zaradna.

3. Martyna Zdeb, mieszkanka Kobierzyc, absolwentka Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Kobierzycach, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 7 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Martyna jest wyjątkowo ambitną, kreatywną oraz wszechstronną uczennicą. Otrzymała 17 ocen celujących na świadectwie oraz osiągnęła bardzo dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Jej przedmiotem priorytetowym jest matematyka, czego potwierdzeniem jest zdobycie II miejsca indywidualnie oraz II miejsca drużynowo w IX Otwartym Konkursie Matematycznym Gmin Ślężańskich. Równie wiele uwagi poświęca chemii i fizyce. Uczestniczyła w wielu konkursach na szczeblu ogólnopolskim, powiatowym oraz gminnym. Doświadczenie, które dotychczas zdobyła stanowi dla niej motywację do dalszego poszerzania wiedzy. Aktywnie działała na rzecz szkoły i klasy, angażując się w prace nad projektami, konkursami oraz uroczystościami. Martyna jest uczennicą, która przynosi chlubę swojej szkole. Opiekun naukowy stypendystki - Grażyna Jagielska.

4. Milena Sitkiewicz, mieszkanka Sobótki, absolwentka Gminnego Gimnazjum im. Piotra Włostowica w Sobótce, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 7 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Milena osiągała bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysokie średnie oceny semestralne i roczne. Wiedza stypendystki znacznie wykraczała poza zakres materiału programowego. Milena to uczennica szczególnie uzdolniona. Wykonywała pokazowe doświadczenia na uroczystościach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych. Prze trzy lata nauki uczęszczała do klasy artystycznej. Interesuje się biologią, historią a także muzyką. Uczy się grać na pianinie i gitarze w Społecznym Ognisku Artystycznym w Sobótce. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem. W roku 2013/2014 Milena otrzymała tytuł Laureata w XIII Dolnośląskim Konkursie Biologicznym „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, dodatkowo, była finalistką w tym samym konkursie w dziedzinie chemii i geografii. Opiekun naukowy stypendystki - Zbigniew Janiszewski.

5. Julia Jerzykiewicz, mieszkanka gminy Długołęka, absolwentka Zespołu Licealno-Gimnazjalnego w Długołęce, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 7 we Wrocławiu. Julia to nie tylko wspaniała uczennica osiągająca najwyższe wyniki w nauce, wygrywająca liczne konkursy, uczestnicząca w ambitnych projektach, to bardzo dobry młody człowiek. Od zawsze interesował ją wiecznie żywy świat przyrody oraz „kolorowa i dynamiczna” chemia. Julia jest osoba bardzo dobrze zorganizowaną, jeśli podejmuje się jakiegoś wyzwania, doprowadza je do sfinalizowania. Była godną reprezentantką swojej szkoły osiągając liczne sukcesy. W roku 2013/2014 Julia zdobyła m.in. tytuł laureatki XIII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego „zDolny Ślązak Gimnazjalista” oraz II miejsce w VIII Międzygimnazjalnym Interdyscyplinarnym Konkursie o Laur Hugona. Opiekun naukowy stypendystki - Katarzyna Włażewska.

6. Weronika Jarek, mieszkanka gminy Długołęka, absolwentka Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wilczycach, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 9 we Wrocławiu. Weronika jest ambitną, pracowitą i wszechstronnie uzdolnioną uczennicą. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, jej średnia ocen była najwyższa w szkole, za co otrzymała specjalną nagrodę dyrektora. Jest finalistką i laureatką konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Stale dba o rozwój swoich talentów naukowych i artystycznych. Opiekun naukowy stypendystki - Monika Orlikowska.

7. Natalia Kudłacik, mieszkanka gminy Siechnice, absolwentka Gimnazjum Nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr XII we Wrocławiu. Natalia swoje zainteresowania i uzdolnienia rozwijała w ramach Indywidualnego Programu Nauczania z historii i chemii. Ma otwarty umysł, jest ambitna, nie boi się nowych wyzwań. Oprócz sukcesów naukowych może poszczycić się udziałem i zaangażowaniem w prace koła politologicznego, historycznego, oraz redakcji szkolnej gazetki. Swoje pasje naukowe potrafi umiejętnie połączyć z pasją sportową. W roku 2013/2014 Natalia była finalistką Dolnośląskiego Konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” w dziedzinach historii i polonistyki, a także brała udział w finale Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody Chemik Eksperymentuje”. Opiekun naukowy stypendystki - Małgorzata Próchniak.

8. Paulina Woźnicka, mieszkanka Sobótki, absolwentka Gminnego Gimnazjum im. Piotra Włostowica w Sobótce, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 we Wrocławiu. Paulina przez trzy lata uczęszczała do klasy o profilu artystycznym. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach i przeglądach teatralnych. Jest uczennicą wybitnie uzdolnioną humanistycznie i językowo. Jest osobą ciekawą świata, lubiącą się uczyć. Pasją Pauliny jest nauka języka angielskiego. W ubiegłym roku szkolnym brała udział w finałach Dolnośląskiego  Konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista" w dziedzinie historii i polonistyki, a także dotarła do finału Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. Dodatkowo zdobyła certyfikat FCE z języka angielskiego. Opiekunowie naukowi stypendystki - Bogusław Zawalich, Izabela Sieradzka, Tomasz Wypler.

9. Marta Góral, mieszkanka gminy Kobierzyce, absolwentka gimnazjum Nr 10 z oddziałami dwujęzycznymi we Wrocławiu, obecnie uczennica Liceum Ogólnokształcącego Nr 7 we Wrocławiu. Marta jest wrażliwą uczennicą o bardzo wysokiej kulturze osobistej. Zawsze była bardzo aktywna na zajęciach. Interesuje się nauką języków, biologią, sportem i książkami kryminalnymi. W wolnych chwilach gra w tenisa ziemnego. Brała udział w Wielkiej Orkiestrze Pomocy Świątecznej. Marta uczestniczyła w konkursie „zDolny Ślązak” na etapie powiatowym z języka angielskiego, matematyki, fizyki oraz przedmiotów humanistycznych. Dodatkowo zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik” oraz zajęła 15. miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej OLIMPUS z języka angielskiego. Opiekun naukowy stypendystki - Renata Madeiska.

10. Wiktor Gancarczyk, mieszkaniec Jordanowa Śląskiego, absolwent Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim, obecnie uczeń I klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Wiktor osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Jest pracowity i kreatywny. Z dużym powodzeniem brał udział w wielu konkursach, reprezentujec swoją szkołę. Ponadto pełnił zaszczytną funkcję chorążego Szkolnego Pocztu Sztandarowego. W ubiegłym roku szkolnym był finalistą XIV Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego w ramach Konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”. Opiekun naukowy stypendysty - Małgorzata Cholewa.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

11. Rafał Chałupnik, mieszkaniec gminy Długołęka, uczeń III klasy LO w Zespole Licealno-Gimnazjalnym w Długołęce. Rafał jest bardzo zdolnym przedstawicielem swojego pokolenia, szczególnie w zakresie nauk ścisłych i języków obcych. Zaangażowany w swoje kształcenie i rozwijanie zainteresowań, chętnie dzieli się wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami. Rafał jest twórcą szkolnego banku danych pod nazwą „SKY-SYSTEM” w sieci szkolnej. W roku 2013/2014 Rafał zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Spaghetti Bridge” w I etapie Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, a także brał udział w finale Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju z Fizyki o puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach. Opiekun naukowy stypendysty - Robert Stankowski.

12. Marcin Horak, mieszkaniec Kątów Wrocławskich, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 we Wrocławiu, stypendysta RPW w roku 2013/2014. Marcin interesuje się głównie językami obcymi oraz geografią. Jego pasją są podróże, poznawanie różnych kultur oraz nawiązywanie nowych kontaktów. Udzielał się w kółku ekologicznym oraz edukował wraz z kolegami uczniów szkół podstawowych w zakresie działań ekologicznych. W roku 2013/2014 osiągnął m.in. I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce i Rekreacji oraz II miejsce w finale Wrocławskiego Konkursu „Szkolny Poliglota”, a także został laureatem I miejsca Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Austrii. Opiekun naukowy stypendysty - Marta Helt.

13. Grzegorz Ciesielski, mieszkaniec gminy Kąty Wrocławskie, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 we Wrocławiu. Pasją Grzegorza od lat dziecinnych jest matematyka. Osiąga w tej dziedzinie sukcesy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jest zaangażowany w naukę, koleżeński i ambitny. W ubiegłym roku szkolnym Grzegorz zajął I miejsce w konkursie MAT 2014 oraz został laureatem w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Opiekun naukowy stypendysty - Przemysław Szczepaniak.

14. Kamil Demczyszyn, mieszkaniec gminy Długołęka, uczeń III klasy Technikum Nr 6 we Wrocławiu. Kamil jest uczniem technikum o specjalności technik mechatronik. Interesuje się nowoczesnymi technologiami i możliwościami jakie daje rozwój techniki. Kamil utworzył drużynę, która wygrała szkolne eliminacje do Powiatowego Konkursu Wiedzy o Wrocławiu Wratislavia Aeterna i reprezentowała szkołę w etapie międzyszkolnym, zajmując wysoką lokatę. Kamil bierze aktywny udział w życiu szkoły, zawsze można liczyć na jego pomoc w trakcie takich inicjatyw jak Dni Otwarte Szkoły, międzyszkolne konferencje czy pokaz dla absolwentów gimnazjów promujący Lotnicze Zakłady Naukowe. W roku 2013/2014 Kamil osiągnął wiele sukcesów zarówno z dziedzin humanistycznych, jak i nauk ścisłych. Opiekun naukowy stypendysty - Andrzej Kołodziejczyk.

15. Adam Narkiewicz, mieszkaniec gminy Długołęka, uczeń IV klasy Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnego we Wrocławiu. Adam chętnie angażuje się w działalność społeczną. Bierze udział w licznych konkursach oraz projektach szkolnych i pozaszkolnych. Jest osobą aktywną i kreatywną. Potrafi pracować w zespole. Adam brał udział w projektach o tematyce ekonomicznej. W roku 2013/2014 Adam zdobył I miejsce w etapie wojewódzkim konkursu pn. „Najlepsi Uczniowie Roku 2014 w Zawodzie Technik Ekonomista w Regionie Wrocławskim”. Dodatkowo brał udział w I edycji programu Trening Umiejętności Społecznych realizowanego przez Polską fundację Dzieci i Młodzieży we współpracy z Credit Suisse. Opiekun naukowy stypendysty - Agnieszka Kozak.

16. Grzegorz Kołodziej, mieszkaniec gminy Siechnice, uczeń IV klasy Technikum Nr 4 we Wrocławiu. Grzegorz jest uczniem technikum o profilu elektrycznym, swoją praktykę zawodową ukończył z oceną celującą oraz osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Reprezentował szkołę w wielu konkursach. Brał udział w projekcie pn. „Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze, rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka", za co otrzymał wyróżnienie w kategorii wystąpienie publiczne.  W ubiegłym roku szkolnym Grzegorz zajął II miejsce w Etapie Regionalnym Konkursu pn.” Najlepsi uczniowie w roku 2014 w Zawodzie Technik Elektryk w Regionie Wrocławskim, a ponadto brał udział w 2 etapie Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Opiekun naukowy stypendysty - Alina Dzimkowska.

17. Jaśmina Gunia, mieszkanka Długołęki, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Długołęce, stypendystka RPW w roku 2013/2014. Jaśmina jest ciekawą świata licealistką, lubi nowe wyzwania i rywalizację. Uzyskała najwyższą średnią w szkole oraz wzorowe zachowanie. Nieustannie wytycza sobie nowe cele do zdobycia. Najbardziej pasjonuje ją biologią, z którą wiąże swoją przyszłość. Chętnie uczestniczy we wszystkich inicjatywach naukowych organizowanych przez szkołę. W roku 2013/2014 została finalistką w etapie regionalnym Międzynarodowego Konkursu YPEF Lasy Europy oraz brała udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. ”Polska, Polacy Dolnoślązacy… 10 lat w Unii Europejskiej”. Opiekun naukowy stypendystki - Grażyna Pilarska.

18. Anna Pietrucha, mieszkanka gminy Czernica, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 we Wrocławiu, stypendystka RPW w dwóch poprzednich edycjach. Anna chętnie angażuje się w życie zarówno klasy, jak i szkoły. Bierze czynny udział w olimpiadach przedmiotowych, w których zdobyła tytuł laureatki i finalistki. Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową. Realizuje także Indywidualny Program Nauczania z geografii. Za aktywność oraz ponadprogramową wiedzę została wytypowana jako jedna z 4 osób z Europy do udziału w międzynarodowej konferencji ekologicznej Toshiba Youth Conference, która miała miejsce w Japonii. W roku 2013/2014 Anna zdobyła VIII miejsce na Misyjnej Olimpiadzie Znajomości Afryki oraz wyróżnienie w kat. „Kultura” w Foto-konkursie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa. Ponadto ukończyła z wynikiem wyróżniającym Akademię Edukacji Menadżerskiej - kafeterię edukacyjną dla licealistów. Opiekun naukowy stypendystki - Marta Helt.

19. Mariusz Czerwiński, mieszkaniec gminy Długołęka, uczeń IV klasy Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. Mariusz jest uczniem, który wykazuje dużą inicjatywę związaną z chęcią rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji. Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program nauczania zawodowego, co jest efektem jego fascynacji i chęci samorozwoju w zakresie architektury krajobrazu. Osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Otrzymał także wzorową ocenę z zachowania. Swój wolny czas poświęca na prace na rzecz szkoły. Jest uczniem sumiennym, obowiązkowym i o wysokiej kulturze osobistej. Mariusz brał udział w drugim etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, na której zajął wysoka pozycje. W ubiegłym roku szkolnym otrzymał tytuł Najlepszego Ucznia w roku 2014 w Zawodzie Technik Architektury Krajobrazu w Reginie Wrocławskim. Opiekun naukowy stypendysty - Beata Heltman.

Kategoria artystyczna

Absolwenci gimnazjum

20. Edyta Białucha, mieszkanka Sobótki, absolwentka Gminnego Gimnazjum im. Piotra Włostowica w Sobótce, obecnie uczennica I klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Edyta przez trzy lata uczęszczała do klasy o profilu teatralnym, gdzie zaczęła się jej przygoda ze sceną i śpiewaniem. Brała udział w wielu konkursach i osiągała znaczące sukcesy. W zeszłym roku szkolnym została finalistką Ogólnopolskiego Młodzieżowego Przeglądu Twórczości Agnieszki Osieckiej oraz zajęła III miejsce w finałach Dolnośląskiego Turnieju Słowa. Edyta to osoba obdarzona niezwykłym głosem i ogromną wrażliwością. Potrafi umiejętnie wykorzystać talent wokalny oraz predyspozycje aktorskie w każdej prezentacji scenicznej. Opiekun artystyczny stypendystki - Joanna Zywer.

21. Joanna Szmyd, mieszkanka gminy Sobótka, absolwentka Gminnego Gimnazjum im. Piotra Włostowica w Sobótce, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII we Wrocławiu. Joanna to wielki talent zarówno wokalny, jak i aktorski. Scena muzyczna i teatralna jest dla niej żywiołem. Uczennica jest pracowita i wytrwała w dążeniu do osiągania swoich celów. Świetnie interpretuje poezję śpiewaną, zagra też bez wahania każdą rolę w spektaklu. Posiada niezwykłe wyczucie stylu oraz artystyczną intuicję. Uczestniczyła w wielu konkursach, festiwalach i przeglądach. W roku 2013/2014 Joanna zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień się zaczyna” oraz II miejsca w finałach Dolnośląskiego Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej „Ja - I Ojczyzna” i w Eliminacjach Powiatowych Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego. Opiekun artystyczny stypendystki - Joanna Zywer.

22. Olga Fret, mieszkanka gminy Długołęka, absolwentka Zespołu Szkół w Siedlcu, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Olga jest osobą wszechstronnie uzdolnioną. W 2008r. rozpoczęła edukację w szkole muzycznej. Od 6 lat gra na flecie poprzecznym. W tym roku ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia we Wrocławiu. Swoją pasję rozwija także poza szkołą muzyczną, śpiewając w zespole wokalno-instrumentalnym „Szeptem”, działającym na terenie gmin Długołęki i Wrocławia. Reprezentowała szkołę na wielu konkursach i przesłuchaniach ogólnopolskich. Opiekun artystyczny stypendystki - Małgorzata Ryk.

23. Rozalia Kierc, mieszkanka gminy Kąty Wrocławskie, absolwentka Dwujęzycznego Gimnazujm ATUT we Wrocławiu, obecnie uczennica I klasy Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Rozalia jest wybitnie utalentowaną młodą pianistką o znakomitym słuchu oraz wyobraźni dźwiękowej. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w wieku 7 lat. Do tej pory wygrała już kilkanaście nagród na konkursach międzynarodowych i krajowych, otrzymała także nagrody Grand Prix. Oprócz niesamowitych umiejętności pianistycznych, wykazuje oraz doskonali zdolności kompozytorskie. Wartym zaznaczenia jest także udzielanie się przez stypendystkę w koncertach charytatywnych, a także życiu szkoły. Rozalia ma fantastyczne osiągnięcia, nie tylko w pracy nad dziełami fortepianowymi, jest także jedną z najzdolniejszych uczennic w szkole, o czym świadczy bardzo wysoka średnia - 5,6. Jest także niezwykle wszechstronną osobą, rozwija się w wielu dziedzinach: fotografii, malarstwie, pisaniu wierszy, tańcu, oraz grafice komputerowej. Rozalia jest Laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” oraz nieprzerwanie od 2008 r. stypendystką Prezydenta Wrocławia w Dziedzinie Kultury i Sztuki dla Młodych, Utalentowanych Wrocławian. Opiekun artystyczny stypendystki - Stefan Wojtas.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

24. Zuzanna Maj, mieszkanka gminy Mietków, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 we Wrocławiu, stypendystka RPW w dwóch poprzednich edycjach. Zuzanna jest osobą utalentowaną, pracowitą oraz zdyscyplinowaną. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Cechuje ją wysoka kultura osobista oraz otwartość w kontaktach z otoczeniem. Potrafi zarażać innych swoją pasją do muzyki, bierze udział w wielu przedsięwzięciach o międzynarodowej randze. Posiada cechy, które predysponują ja do bycia w przyszłości wielkim artystą. Uczennica uczęszcza do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu. Zuzanna poczyniła bardzo duże postępy w nauce gry na instrumencie, co zaowocowało znalezieniem się w czwórce laureatów Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Instrumentów Dętych Drewnianych, organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej we Wrocławiu. Grając w Orkiestrze w ubiegłym roku szkolnym brała czynny udział w wielu ważnych dla zespołu imprezach artystycznych, takich jak: Festiwal Szalonych Dni Muzyki w Warszawie oraz II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Szkół Muzycznych II stopnia. Zuzanna to także społecznik o wielkim sercu. Opiekun artystyczny stypendystki - Andrzej Kuprianowicz.

25. Marlena Maczuga, mieszkanka gminy Siechnice, uczennica V klasy Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Marlena jest uczennicą szczególnie uzdolnioną plastycznie, osiąga także bardzo dobre wyniki w nauce. Jest wrażliwa, pracowita i odpowiedzialna. Realizuje program szkolny i jednocześnie rozwija swoje zainteresowania sztuką. Stale poszukuje nowych rozwiązań plastycznych. Marlena bierze czynny udział w życiu szkoły, angażując się w akcje plastyczne, uczestniczy w przeglądach, konkursach i plenerach. W roku 2013/2014 Marlena otrzymała wyróżnienie na ogólnopolskiej wystawie pokonkursowej z cyklu „Ziemia jest jedna” oraz zdobyła nagrodę w kategorii rysunek & malarstwo w ogólnopolskim konkursie na dzieło w stylu surrealistycznym „Jajko Większe od Kury”. Dodatkowo otrzymała Nagrodę Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Siechnicach za udział oraz zaprezentowanie własnej twórczości artystycznej podczas XX edycji galerii „RĘKĄ-DZIEŁO”. Opiekun artystyczny stypendystki - Elżbieta Hońdo-Sagan.

Kategoria sportowa

Absolwenci gimnazjum

26. Urszula Mazur, mieszkanka gminy Siechnice, absolwentka Gimnazjum Nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu, obecnie uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 we Wrocławiu. Urszula ukończyła gimnazjum z wyróżnieniem, osiągnęła również bardzo wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego. Jest pracowita, zdyscyplinowana i zaangażowana oraz posiada bardzo wysoką kulturę osobistą. Urszula trenuje taekwon-do we Wrocławskiej Akademii Taekwon-do. Swój wolny czas spędza aktywnie jeżdżąc na rolkach lub rowerze. W roku 2013/2014 Urszula zajęła III miejsce na Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów Młodszych oraz III miejsce w Finale Strefy Wrocławskiej Indywidualnych Mistrzostw w Lekkiej Atletyce Uczniów Gimnazjów w kat. pchnięcie kulą. Opiekun sportowy stypendystki - Andrzej Undro.

27. Szymon Wołkanowski, mieszkaniec gminy Kobierzyce, absolwent gimnazjum w Kobierzycach, obecnie uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu. Szymon ukończył gimnazjum z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Jest zdyscyplinowanym i odpowiedzialnym uczniem. Jego pasją jest sport, a w szczególności lekkoatletyka oraz koszykówka. Jest zawodnikiem w klubie KKS Kobierzyce. Wielokrotnie reprezentował swoja szkołę w zawodach sportowych i przyczynił się do wielu sukcesów swojego klubu. W ubiegłym roku szkolnym Szymon wraz z drużyną zdobył III miejsce na międzypowiatowych zawodach w piłce koszykowej, także zajął X miejsca w finale dolnośląskim „Sztafetowych Biegów Przełajowych” i w Finale Dolnośląskiej Lekkoatletycznej Gimnazjady w biegu na 2000 m. Opiekun sportowy stypendysty - Andrzej Sikorski.

28. Monika Pilas, mieszkanka gminy Siechnice, absolwentka Gimnazjum Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu, obecnie uczennica Liceum Ogólnokształcącego Nr 9 we Wrocławiu. Monika od piątego roku życia trenuje gimnastykę artystyczną. Pomaga w prowadzeniu treningów związanych z gimnastyką dla dzieci. Praca z dziećmi sprawia jej wiele satysfakcji. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, jest świetną organizatorką. Ma na swoim koncie liczne sukcesy w gimnastyce artystycznej, na szczeblu wojewódzkim i międzynarodowym. Dodatkowo uzyskała Certyfikat Cambridge English Language Assessment, na poziomie C2. Opiekun sportowy stypendystki - Marzena Sakowicz.

29. Jagoda Goldwasser, mieszkanka Sobótki, absolwentka Gminnego Gimnazjum im. Piotra Włostowica w Sobótce, obecnie uczennica I klasy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Jagoda reprezentowała swoją szkołę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym, odnosząc znaczne sukcesy. Jej pasją jest badminton, który trenuje już od 9 lat. Posiada w tej dziedzinie druga klasę sportową oraz liczne osiągniecia. Sport sprawia jej wiele satysfakcji. W 2013r zdobyła patent żeglarza na kursie pod patronatem Rady Powiatu Wrocławskiego. W roku 2013/2014 uczennica wysokie lokaty w wielu kategoriach w XIV i XV Ślężańskim Ogólnopolskim Turnieju Badmintona oraz I miejsca (w grze pojedynczej i podwójnej) na Mistrzostwach Dolnego Śląska. Opiekun sportowy stypendystki - Zbigniew Goldwasser.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

30. Anna Majcher, mieszkanka gminy Siechnice, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, stypendystka RPW w roku 2013/2014. Anna interesuje się naukami przyrodniczymi, to bardzo zdolna i ambitna uczennica. Udziela się w klasie i szkole stale pomagając innym. Jest bardzo uzdolnioną młodą sportsmenką, reprezentującą swoją szkołę we wszystkich zawodach lekkoatletycznych i osiągającą bardzo wysokie rezultaty. Najlepszy wynik w zeszłym roku to złoty medal na Mistrzostwach Polski w Łodzi w biegach sztafetowych. W ubiegłym roku szkolnym uczennica zdobyła również m.in. I miejsce w sztafecie szwedzkiej w Finale Dolnośląskich Indywidualnych Mistrzostw w Lekkiej Atletyce oraz II miejsce w sztafecie 4x400 m w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Sztafetach, a także II miejsce w Mistrzostwach Wrocławia Liceliady Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Ponadto Anna jest znakomitą pływaczką – zdobyła II miejsca (w różnych stylach pływackich) w Mistrzostwach Szkoły w Pływaniu. Opiekun sportowy stypendystki - Bożena Brunner.

31-32. Karolina Kozów i Dawid Kozów, mieszkańcy gminy Siechnice, uczniowie II i III klasy liceum sportowego Gimbasket we Wrocławiu. Stypendyści poprzednich edycji Programu Stypendialnego RPW. Obydwoje uzyskali świadectwo z wyróżnieniem. Karolina i Dawid  to osoby niezwykle wrażliwe, ambitne i pracowite, potrafiące wspaniale łączyć zamiłowanie do sportu z nauką. Ich pasją jest taniec towarzyski. Są świadomi swoich celów, do których wytrwale dążą, odnosząc ogromne sukcesy w kraju oraz zagranicą. Reprezentują Klub Tańca Sportowego „Olimp” we Wrocławiu i posiadają najwyższą, międzynarodową klasę „S” w tańcach standardowych oraz najwyższą krajową klasę „A” w tańcach latynoamerykańskich. W ogólnopolskim rankingu zostali sklasyfikowani na trzecim miejscu w kraju. W roku 2013/2014 para osiągnęła m.in. VI miejsce na 14. Międzynarodowym Festiwalu Tańca „Baltic Cup”, V miejsce na Międzynarodowym Turnieju Towarzyskiego „Szoke Tisza” w Szeged (Węgry). Ponadto zdobyli tytuł I wicemistrzów na Mistrzostwach Polski Południowej oraz V miejsce na Mistrzostwach Polski w Tańcach Standardowych w Sportowym Tańcu Towarzyskim. Dodatkowo para ma na swoim koncie liczne sukcesy w turniejach o zasięgu wojewódzkim i lokalnym. Opiekunowie sportowi stypendystów - Beata i Maciej Felzenowscy.

33. Artur Danielski, mieszkaniec gminy Długołęka, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr 7 im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Artur osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Jest ambitnym i wytrwałym tancerzem. Od 2013 r. bierze aktywny udział w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Turniejach Tańca reprezentując swój klub i zdobywając wysokie lokaty. Ponadto swoją drugą pasję - nurkowanie - rozwija,  poszerzejąc swoją wiedzę na kursach specjalistycznych i zdobywając kolejne certyfikaty i poziomy. W roku 2013/2014 Artur osiągnął wiele sukcesów, m.in. III miejsce Międzynarodowym Turnieju Tańca Towarzyskiego o „Złotego Lwa”, II miejsca Ogólnopolskim Turnieju TT o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne oraz w Ogólnopolskim Turnieju TT „Polanicka Wiosna 2014”, a także II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju TT o Puchar Gminy Długołęka. Opiekun sportowy stypendysty - Małgorzata Jabłońska.

34. Krzysztof Piwowarski, mieszkaniec Sobótki, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 7 we Wrocławiu, stypendysta RPW w roku 2013/2014. Krzysztof doskonale łączy naukę ze sportem. Reprezentował swoją szkołę na wielu zawodach ogólnopolskich. Jego pasją jest siatkówka oraz badminton. Krzysztof jest ratownikiem wodnym, zdobył również patent żeglarza w projekcie pod patronatem Rady Powiatu Wrocławskiego. W najbliższym czasie chciałby ukończyć kurs I pomocy przedmedycznej oraz nauczyć się języka angielskiego, aby uzyskać certyfikaty. W roku 2013/2014 Krzysztof zdobył I miejsce w grze podwójnej w Eliminacjach Międzywojewódzkich do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Badmintonie oraz II miejsce w grze pojedynczej na Mistrzostwach Dolnego Śląska. Dodatkowo zdobył czołowe miejsca w różnych kategoriach na Ślężańskim Ogólnopolskim Turnieju Badmintona. Opiekun sportowy stypendysty - Zbigniew Goldwasser.

35. Jakub Kaźmierczak, mieszkaniec gminy Długołęka, uczeń II klasy Zespołu Licealno-Gimnazjalnego im Olimpijczyków Polski w Długołęce, stypendysta RPW w roku 2013/2014. Jakub jest osobą koleżeńską, kulturalną, ambitną, dążącą do wyznaczonych prze siebie celów. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Interesuje się biologią, chemią, matematyką, geografią oraz nauką języka angielskiego. Swoją przyszłość wiąże z tańcem oraz z medycyną. Jego pasją jest taniec, który trenuje minimum 4 razy w tygodniu. Od 2008 r jest tancerzem zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Tanecznym. Posiada dwie wysokie klasy B w stylu standardowym oraz latynoamerykańskim. Uczestniczy w wielu turniejach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdobywając na nich miejsca na podium. W ubiegłym roku szkolnym uczeń zdobył m.in. I miejsca w Międzynarodowym Turnieju Tańca „Karkonosze Open’ 2013” i w Ogólnopolskim, Integracyjnym Turnieju TT o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice. Opiekun sportowy stypendysty - Patrycja Kuszpit-Bachar.

36. Agnieszka Rupart, mieszkanka gminy Długołęka, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 9 we Wrocławiu, stypendystka RPW w roku 2013/2014. Agnieszka cechuje się dużą kulturą osobistą, jest koleżeńska, chętna do pomocy koleżankom i kolegom w klasie. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, w których odnosi ogromne sukcesy. Jej pasją jest koszykówka oraz siatkówka. W roku 2013/2014 Agnieszka zdobyła wraz ze swoją drużyną I miejsca w Mistrzostwach Wrocławia i w Finale Strefy Wrocławskiej Liceliady Młodzieży w Koszykówce Dziewcząt, a także II miejsce w Finale Dolnośląskiej Liceliady Młodzieży w Koszykówce Dziewcząt oraz IV miejsce w Ogólnopolskim Finale Liceliady Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt. Opiekun sportowy stypendystki - Marek Nowostawski.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się