Powiat Wrocławski -

Sobótka - zabudowa mieszkaniowo – usługowa
Aleksandra Zając, Wyświetleń: 2387
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Sobótka
zabudowa mieszkaniowo – usługowa

PRZEJDŹ DO MAPY WROSIP

MIEJSCOWOŚĆ:

Sobótka, gm. Sobótka

DZIAŁKI/ POWIERZCHNIA/

KLASA GRUNTÓW:

 obręb Sobótka

71/2, pow. 0,1541 ha; Bi ; 

WŁAŚCICIEL:

Powiat Wrocławski

FORMA SPRZEDAŻY:

przetarg:

działka aktualnie jest wyceniana

cała nieruchomość jest wyszczególniona w konserwatorskim spisie zabytków architektury i budownictwa (wszelka działalność inwestycyjna na tym terenie wymaga konsultowania, uzgadnia i uzyskania pisemnego zezwolenia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu)

 

KONTAKT:

Małgorzata Przybylska

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu; Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,  e-mail:

geodezja@powiatwroclawski.pl

malgorzata.przybylska@powiatwroclawski.pl,

tel. 71 722 17 54

 

 

PLAN MIEJSCOWY:

Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce Nr XII/109/11  z dnia 30.09.2011 r.

PRZEJDŹ DO PLANU

https://serwis.wrosip.pl/imap/

PRZEZNACZENIE TERENU:

teren w mpzp oznaczony jest symbolem A-MW/U4- dla którego zostało ustalone:

1) podstawowe przeznaczenie na zabudowę mieszkaniowo – usługową;

2) dopuszczalne przeznaczenie na parkingi oraz zieleń.

Na terenie  obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

a) obowiązująca linia zabudowy w linii rozgraniczającej teren z ulicą A-KDD 5,

b) zakaz lokalizacji zabudowy od strony ulicy A-KDD 6, a w przypadku realizacji nowych obiektów lub przebudowy, dobudowy, modernizacji obiektów istniejących liczba nadziemnych kondygnacji zabudowy nie może być większa niż 3, w tym poddasze użytkowe;,

KOMUNIKACJA:

Działka zabudowana, położona przy ul. św. Jakuba 3, w centralnym rejonie miasta, u zbiegu ulic św. Jakuba, Szkolnej, Kościuszki w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, z usługami wbudowanymi w partery dwukondygnacyjnych budynków; w sąsiedztwie zabytkowy kościół i rynek miejski;

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

teren jest wyposażony w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną; przyległe ulice urządzone, o nawierzchni asfaltowej, z chodnikami asfaltowymi i betonowymi. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem garażowym.

 
   
   
   
   
   
   
   
   

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się