Powiat Wrocławski -

Zabrodzie - teren w SUiKZP pod aktywność gospodarczą
Aleksandra Zając, Wyświetleń: 3163
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zabrodzie
tereny upraw rolnych;
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony pod AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEJDŹ DO MAPY - WROSIP

MIEJSCOWOŚĆ: Zabrodzie, gm. Kąty Wrocławskie

DZIAŁKI/ POWIERZCHNIA/
KLASA GRUNTÓW:

Obręb Zabrodzie, dz. nr 9/98; pow. 19,9688 ha ( RI – 6,0357 ha, RII – 13,9331 ha)

WŁAŚCICIEL: Powiat Wrocławski
FORMA SPRZEDAŻY: przetarg nieograniczony – z uwagi na to, że na chwilę obecną przedmiotowa działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem R – tereny upraw rolnych, uruchomienie procedury sprzedażowej nastąpi z chwilą zmiany przez Gminę Kąty Wrocławskie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki w celu osiągnięcia zgodności planu miejscowego z treścią Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. W dokumencie tym (Studium), przedmiotowa działka oznaczona jest jako AG – tereny o dominującej funkcji aktywności gospodarczej.
KONTAKT:

STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoba do kontaktu: Małgorzata Przybylska

Tel: +48 71 722 17 54

Adres e-mail:
geodezja@powiatwroclawski.plmalgorzata.przybylska@powiatwroclawski.pl

PLAN MIEJSCOWY:

Uchwała Nr XXXII/268/96 z dnia 16 grudnia 1996 r. Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gm. Kąty Wrocławskie

PRZEJDŹ DO PLANU

Uchwała Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXV/234/12 z dnia 27 września 2012 r. – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie

PRZEJDŹ DO STUDIUM

PRZEZNACZENIE TERENU:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego R – tereny upraw rolnych;

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie – AG – tereny o dominującej funkcji aktywności gospodarczej

W granicach terenów AG dopuszcza się:

  1. usługi: handel, gastronomia, hotelarstwo, oświata, edukacja, sport i rekreacja, administracja i obsługa biurowa, rzemiosło;
  2. produkcja, przemysł, składy, magazyny, bazy transportu i logistyki, stacje paliw;
  3. max wysokość zabudowy – 35 m,
  4. min pow. biologicznie czynna – 10 %
KOMUNIKACJA: Działka położona jest przy drodze gruntowej w odległości około 150 m od drogi asfaltowej (powiatowej) i około 1 km od najbliższego węzła AOW „Wrocław-Zachód”; dojazd do działki możliwy jest również drogą gruntową od strony Mokronosu Dolnego
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: W pobliżu granic nieruchomości znajdują się podstawowe media (energia elektryczna, woda); przez południową część działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna; w części północnej nieruchomości przechodzą dwa gazociągi DN 200 MPa oraz DN 300MPa wraz ze słupkiem znacznikowym położonym w granicach działki
Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się