Powiat Wrocławski -

Nowiny – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Administrator , Wyświetleń: 2619
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Nowiny
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Nowiny – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

PRZEJDŹ DO MAPY WROSIP 

MIEJSCOWOŚĆ: Nowiny, gm. Kobierzyce

DZIAŁKI/ POWIERZCHNIA/

KLASA GRUNTÓW:

 obręb Nowiny

Nr dz.

Udziały w drogach wewnętrznych Pow. i klasy gruntów w ha
1/3  

0,1500

RII 0,0058
RIIIa 0,1442

1/4  

0,1500

RII 0,0481
RIIIa 0,1019

1/5  

0,1500

RII 0,0282
RIIIa 0,1218

1/6  

0,1500

RII 0,0131
RIIIa 0,1369

1/7  

0,1500

RII 0,0148
RIIIa 0,1352

1/8

Udział po 1/5 w działce nr 1/11 pow. 0,0525 ha w tym:

RI  0,0018

RII 0,0461

RIIIa 0,0046 

/droga wewnętrzna/

0,1500

RII 0,1209
RIIIa 0,0291

1/9

0,1500

RII 0,1500

1/10

0,1559

RI 0,1417
RII 0,0142

1/12

0,1872

RI 0,0761
RII 0,0344
RIIIa 0,0767

1/13

0,1970

RII 0,0614
RIIIa 0,1356

1/14

Udział po 1/4  w działce nr 1/16 pow. 0,0466 ha w tym:

RIIIa 0,0466 

/droga wewnętrzna/

0,1500

RIIIa 0,1500

1/15

0,1501

RIIIa 0,1501

1/17

0,1501

RIIIa 0,1501

1/18

0,1500

RIIIa 0,1500

1/19

Udział po 1/4 w działce nr 1/21 pow. 0,0466 ha w tym:

RIIIa 0,0466

/droga wewnętrzna/

0,1500

RIIIa 0,1500

1/20

0,1501

RIIIa 0,1501

1/22

0,1500

RIIIa 0,1500

1/23

0,1500

RIIIa 0,1500

15/3  

0,1525

RIIIa 0,1232
RIIIb 0,0293

15/4  

0,1568

RIIIa 0,0491
RIIIb 0,1077

15/5  

0,1545

RIIIa 0,0366
RIIIb 0,1179

15/6  

0,1545

RIIIa 0,1309
RIIIb 0,0236

15/7

Udział po 1/8 udziału w działce nr 15/11 pow. 0,0921 ha w tym:

RIIIa 0,0184

RIIIb 0,0153

RIVb 0,0584

/droga wewnętrzna/

0,1500

RIIIa 0,0928
RIIIb 0,0572

15/8

0,1500

RIIIa 0,0575
RIVb 0,0925

15/9

0,1501

RIIIa 0,0571
RIVb 0,0930

15/10

0,1549

RII 0,0130
RIIIa 0,0950
RIIIb 0,0329
RIVb 0,0140

15/12

0,1587

0,1026
0,0397
0,0144
0,0020

15/13

0,1500

RII 0,0441
RIIIa 0,0476
RIIIb 0,0370
RIVb 0,0213

15/14

0,1501

RII 0,0123
RIIIa 0,0911
RIIIb 0,0315
RIVb 0,0152

15/15

0,1526

RIIIa 0,1346
RIIIb 0,0180

15/16

Udział po 1/8 udziału w działce nr 15/20 pow. 0,1550 ha w tym:

RII 0,0600

RIIIa 0,0949

RIVa 0,0001

/droga wewnętrzna/

0,1500

RII 0,0025
RIIIa 0,1475

15/17

0,1500

RII 0,1390
RIIIa 0,0110

15/18

0,1500

RII 0,1394
RIIIa 0,0106

15/19

0,1500

RII 0,1446
RIIIa 0,0054

15/21

0,1501

RIIIa 0,0924
RIVa 0,0497
RIVb 0,0080

15/23

0,1500

RII 0,0061
RIIIa 0,0300
RIIIb 0,0474
RIVb 0,0665

15/24

0,1500

RII 0,0395
RIIIa 0,1105

15/25

0,1500

RII 0,0006
RIIIa 0,1494

WŁAŚCICIEL: Powiat Wrocławski
FORMA SPRZEDAŻY:

przetarg nieograniczony

KONTAKT:

STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoba do kontaktu: Małgorzata Przybylska

Tel: +48 71 722 17 54

Adres e-mail:
geodezja@powiatwroclawski.plmalgorzata.przybylska@powiatwroclawski.pl

PLAN MIEJSCOWY:

Uchwała Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/258/12 z dnia 31 sierpnia 2012

PRZEJDŹ DO PLANU

PRZEZNACZENIE TERENU:

Poszczególne działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 1MN;
1MN – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Przeznaczenie uzupełniające – usługi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, finansów, obsługi firm , zdrowia i opieki społecznej, niepublicznych usług oświaty

KOMUNIKACJA:

Atrakcyjne położenie z widokiem na las, w niewielkiej odległości od Wrocławia (około 10 km) oraz od Kobierzyc (około 3 km). Bezpośrednie sąsiedztwo drogi powiatowej (nr 1950) oraz drogi gminnej (ul. Słoneczna). Miejsce zaciszne, spokojne, alternatywa dla miejskiego zgiełku.

Teren 38 około piętnastoarowych działek budowlanych może docelowo stanowić „sypialnię” dla potencjalnych pracowników  na terenach objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
  • woda – możliwość bezpośredniego przyłączenia pojedynczych działek z ul. Słonecznej  (konieczność wybudowania 800/900 m wodociągu na terenie działek budowlanych – doprowadzenie wody do każdej działki); dodatkowo niezbędne jest (chcąc zaopatrzyć cały teren w wodę jednocześnie) połączenie sieci  wodociągowej od ul. Dębowej w Krzyżowicach z  siecią wodociągową w Nowinach
  • Ścieki – brak kanalizacji; istnieje jej  projekt do ul. Słonecznej; czas wykonania bliżej nieokreślony; na chwilę obecną własne zbiorniki na ścieki .
  • Energia – koszty budowy stacji trafo na działce 15/22 ponosi Tauron, nabywca ponosi koszt opłaty przyłączeniowej (na chwilę obecną około 1200 zł od zasilenia jednej działki).
Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się