Powiat Wrocławski -

Kąty Wrocławskie – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (uzupełniająco usługi)
Małgorzata Przybylska, Wyświetleń: 2563
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Kąty Wrocławskie
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (uzupełniająco usługi)

PRZEJDŹ DO MAPY

MIEJSCOWOŚĆ: Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie

DZIAŁKI/ POWIERZCHNIA/

KLASA GRUNTÓW:

obręb Kąty Wrocławskie

  1. 96/11, pow. 0,6518 ha; RIIIa (0,6217 ha), W-RIIIa (0,0153 ha), Bi (0,0148 ha);
WŁAŚCICIEL: Powiat Wrocławski
FORMA SPRZEDAŻY:

przetarg nieograniczony

 

KONTAKT:

STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoba do kontaktu: Małgorzata Przybylska

Tel: +48 71 722 17 54

Adres e-mail:
geodezja@powiatwroclawski.plmalgorzata.przybylska@powiatwroclawski.pl

PLAN MIEJSCOWY:

Uchwała Nr XLII/446/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 2014 r.

PRZEJDŹ DO PLANU 

PRZEZNACZENIE TERENU:
  1. działka  96/11działka położona na obszarze oznaczonym symbolem -  4MWU; przeznaczenie jak dla obszaru „2MWU” - przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, uzupełniająco – usługi, garaże, miejsca postojowe, dojazdy, zieleń; nakaz wprowadzania nowej zabudowy w układzie pierzejowym, długość elewacji frontowej do 50 m, maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 3 z poddaszem użytkowym; dodatkowo  zakaz lokalizacji  zabudowy w pasie o szerokości 3 metrów przyległym do rowów za południową granicą działki;
KOMUNIKACJA:
  • Dz. nr 96/11 - położona w centralnej części obrębu, ok. 600 m na zachód od Rynku, 60 m na południe od  ulicy 1 Maja; granice północna i  wschodnia przylegają do projektowanej drogi  publicznej na działce 96/9; od południa rów melioracyjny; na dzień sporządzenia informacji  dojazd do działki z ulicy 1 Maja przez tereny sąsiadującego domu dziecka (własność Powiatu Wrocławskiego),
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
  • Dz. 96/11 -  brak infrastruktury technicznej  - w odległości ok. 100 m dostępne sieci: wodna, energetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa;
Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się