Powiat Wrocławski -

Laureaci XIII edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego w roku szkolnym 2012/2013
Dorota Dobrzyńska, Wyświetleń: 2897
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Laureaci XIII Edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego w roku szkolnym 2012/2013.

Program Stypendialny skierowany jest również do absolwentów gimnazjów, którzy w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Komisja Stypendialna Rady Powiatu Wrocławskiego działając na podstawie Uchwały Nr XVIII/112/04 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 29.04.2004r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Uchwały Nr 125/12 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 30.08.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na posiedzeniu w dniu 27.08.2012 r. przyznała 28 Stypendiów Rady Powiatu Wrocławskiego (11-naukowych, 5-artystycznych, 12-sportowych) za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 (na okres 10 miesięcy).

Kategoria naukowa

Absolwenci gimnazjum

1. Aleksandra Hawro, mieszkanka gminy Długołęka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Nr 14 we Wrocławiu. Uczennica wszechstronnie uzdolniona, bardzo pracowita. Ukończyła gimnazjum z bardzo wysoką średnią ocen: 5,59 oraz maksymalnym wynikiem – 100% ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego. W zeszłym roku szkolnym uzyskała bardzo wysokie wyniki w konkursie zDolny Ślązak Gimnazjalista, aż w 5 przedmiotach. Opiekun naukowy stypendystki – Beata Tomasiewicz.

2. Michał Pacholski, mieszkaniec gminy Czernica, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Michał interesuje się zagadnieniami z zakresu chemii, matematyki i fizyki. Jest ambitnym i pracowitym, a zarazem w opinii wychowawców, bardzo koleżeńskim uczniem. W ubiegłym roku szkolnym uzyskał wysoką średnią 5,47 oraz zdobył liczne wyróżnienia w dziedzinie chemii, matematyki i fizyki. Opiekun naukowy stypendysty - Edyta Basałygo.

3. Tomasz Cebrat, mieszkaniec Siechnic, uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego Nr 12 we Wrocławiu. Uczeń jest szczególnie uzdolniony w zakresie nauk humanistycznych. Ukończył gimnazjum z wysoka średnią 5,40. Na egzaminie kończącym gimnazjum uzyskał maksymalne wyniki. Jest wolontariuszem WOŚP, w gimnazjum aktywnie działał w samorządzie klasowym i szkolnym. W ubiegłym roku szkolnym został zwycięzcą wielu konkursów, zarówno wojewódzkich, jak i ogólnopolskich. Opiekun naukowy stypendysty - Albina Rosłanowska.

4. Sebastian Kopacz, mieszkaniec Siechnic, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, Uczeń interesuje się zagadnieniami z zakresu matematyki i fizyki chemii i ekonomii. Jest ponadto bardzo pracowitym i obowiązkowym uczniem, o czym świadczy wysoka średnia ocen: 5,44 i prawie maksymalne wyniki z egzaminu gimnazjalnego (ponad 90 %). W ubiegłym roku szkolnym został laureatem w 4 kategoriach konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista. Opiekun naukowy stypendysty - Marta Radziemska.

5. Anna Pietrucha, mieszkanka gminy Czernica, uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Uczennica jest wybitnie uzdolniona humanistycznie. Jest bardzo aktywną działaczką społeczną. Od początku edukacji w gimnazjum dynamicznie działała dla Samorządu Uczniowskiego, była przewodniczącą szkoły. Udziela się jako wolontariuszka. Prowadzi lekcje muzealne. Ukończyła gimnazjum z bardzo wysoką średnią 5,7 oraz wysokim wynikiem egzaminu końcowego (powyżej 90 %). Opiekun naukowy stypendystki - Anna Trach-Molasy.

6. Pamela Jaroszczuk, mieszkanka gminy Mietków, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, Pamela interesuje się językami obcymi, w szczególności językiem niemieckim. W ubiegłym roku szkolnym za swoje osiągniecia została nagrodzona przez dyrektora gimnazjum za wzorową, aktywną i systematyczną pracę przez cały okres nauki na III etapie edukacyjnym oraz otrzymała nagrodę Wójta Gminy Mietków za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. W szkole osiągnęła średnią 5,22. Uczennica działała w grupie wolontariuszy przy Gimnazjum w Mietkowie realizując program „My dla świata”. Opiekun naukowy stypendystki - Adriana Głogowska.

7. Aleksandra Buczek, mieszkanka gminy Siechnice, uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Jest ambitna i pracowita. Aktywnie działała w samorządzie klasowym i wolontariacie. W szkole osiągnęła średnią 5,33. Reprezentowała szkołę w rozgrywkach sportowych. Uczestniczyła w realizacji projektu unijnego pn. „Różne oblicza wolontariatu”, który przyczynił się do popularyzacji młodzieżowego wolontariatu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. W minionym roku szkolnym Ola zdobyła tytuł Laureata za zajęcie 10 miejsca w ogólnopolskim konkursie Multitest z chemii. Opiekun naukowy stypendystki - Edyta Basałygo.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

8. Marcin Hałupka, mieszkaniec gminy Mietków, uczeń III klasy Liceum Ogólnokształczącego Nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, stypendysta RPW w roku 2010/2011. Stypendysta interesuje się naukami ścisłymi w szczególności w dziedzinie matematyki i fizyki. Jest osobą bardzo zdolną, obowiązkową i pilną. Realizował indywidualny tok nauczania z fizyki oraz kilkakrotnie brał udział w zajęciach prowadzonych w Pierwszej Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opiekun naukowy stypendysty - Paweł Zięba.

9. Bartosz Szmyd, mieszkaniec gminy Sobótka, II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, stypendysta RPW w roku 2011/2012. Pasją Bartosza są przedmioty ścisłe, szczególnie matematyka i fizyka. W ubiegłym roku szkolnym uzyskał wysoką średnią 5,38. Brał udział w zajęciach bloków olimpijskich w zajęciach prowadzonych w Pierwszej Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opiekun naukowy stypendysty -Paweł Zięba.

10. Karol Kubera, mieszkaniec gminy Siechnice, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 7 we Wrocławiu, stypendysta RPW w roku 2011/2012. Zainteresowania ucznia to matematyka i informatyka. Dodatkowo interesuje się piłką nożną, informatyką, filmem i muzyką. Jest pilnym, aktywny i pracowitym. Chętnie uczestniczy w różnych projektach naukowych. W ubiegłym roku szkolnym Karol zajął: II miejsce w grupie klas pierwszych w Finale Dolnośląskiego Konkursu Przedmaturalnego - Fizyka. Opiekun naukowy stypendysty - Wiesław Adamczewski.

11. Aleksandra Mizgała, mieszkanka gminy Czernica, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Stypendystka interesuje się dziennikarstwem i literaturą, jest wybitnie uzdolniona humanistycznie. Wyróżnia się dużą wrażliwością artystyczną. Klasę pierwszą skończyła z wzorowym zachowaniem i wysoką średnią. W przyszłości zamierza zdawać na Wydział Architektury. W ubiegłym roku szkolnym Aleksandra zajęła I miejsce w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton. Opiekun naukowy stypendystki - Barbara Natalli-Wasilewska.

Kategoria artystyczna

Absolwenci gimnazjum

12. Paulina Wójcik, mieszkanka gminy Kobierzyce, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Nr 17 we Wrocławiu. Paulina jest ambitną uczennicą o wzorowym zachowaniu. Osiągnęła wysokie wyniki w nauce i średnią 5,20. Utalentowana muzycznie szczególnie w zakresie wokalnym. Od 8 roku życia bierze udział w szkolnych przedstawieniach. Współpracuje z GCKiS w Kobierzycach (otrzymała gratulacje dyrektora GCKiS dla za wybitne osiągnięcia w pracy nad własnym rozwojem muzyczno-wokalnym, za upór i zdolność osiągania zamierzonych celów). Działała w samorządzie klasowym. W ubiegłym roku szkolnym wraz z zespołem GCKiS BELIVE zajęła wysokie miejsca na konkursach recytatorskich i festiwalach piosenki. Opiekun artystyczny stypendystki - Łukasz Kazanecki.

13. Zuzanna Maj, mieszkanka gminy Mietków, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 we Wrocławiu, Pasją uczennicy jest muzyka i dziennikarstwo. Uczęszcza dodatkowo do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. (instrument – fagot). Aktywnie pisze artykuły i przeprowadza wywiady dla „Zalewu Informacji” - portalu informacyjnego gminy Mietków. Jest pomysłodawczynią projektu „Akademii Orange” Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz, oraz „Meloman na wsi? To możliwe!” realizowanego przez Bibliotekę w Mietkowie. Wraz z katechetką SP w Mietkowie prowadzi w gminie zespół dziecięcy „Muzyczne Anielinki”. Zuzanna działała również w grupie wolontariuszy przy Gimnazjum w Mietkowie realizując program „My dla świata”. Uczennica otrzymała nagrodę Wójta Gminy Mietków za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Opiekun artystyczny stypendystki - Andrzej Kuprianowicz.

14. Dajana Gaweł, mieszkanka Siechnic, uczennica Liceum Ogólnokształcącego ABOR we Wrocławiu, Uczennica tańczy w klubie „Tango Styl” we Wrocławiu. Jest tancerką mistrzowskiej klasy „A”. Dajana dużo pracuje i efektywnie wykorzystuje swój talent, o czym świadczą liczne nagrody, które zdobyła w ubiegłym roku szkolnym: I miejsce w Gran Prix Polski Puchar w Szczecinie oraz I miejsce w Mistrzostwach Okręgu Dolnośląskiego. Opiekun artystyczny stypendystki - Patrycja Kuszpit-Bachar.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

15. Tomasz Słoma, mieszkaniec gminy Mietków, uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, Tomasz jest uczniem klasy o profilu architektonicznym. Jest pilny i zdyscyplinowany. Jego zadania projektowe, malarskie i rysunkowe prezentują się na bardzo wysokim poziomie. Inną jego pasją jest muzyka. Jest absolwentem szkoły muzycznej, którą ukończył z wyróżnieniem. W tym roku ukończył również swój pierwszy album zatytułowany „INTO”. Uczeń prace publikuje w Internecie. Tomasz zdobył w ubiegłym roku szkolnym III Nagrodę na 3 Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Labirynt Wyobraźni 2012 Dżungla”. Opiekun artystyczny stypendysty - Hanna Łopuszańska.

16. Malwina Domaradzka, mieszkanka gminy Czernica, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 9 we Wrocławiu. Stypendystka jest ambitną uczennicą, która z działalnością artystyczną wiąże swoją przyszłość. Uczęszcza na zajęcia z grafiki i malarstwa. Jest zdyscyplinowana i bardzo sumienna. Uczennica zdobyła w ubiegłym roku szkolnym I miejsce w konkursie plastycznym „Moje wakacje w krajach frankofońskich” oraz nagrodę w kategorii Praca Plastyczna w VII edycji konkursu „Dzieli nas pół wieku”, Ponadto w roku szkolnym 2011/2012 uczennica była kustoszem szkolnych wernisaży, zorganizowała 3 wernisaże. Opiekun artystyczny stypendystki - Małgorzata Borowska.

Kategoria sportowa

Absolwenci gimnazjum

17. Dawid Kozów, mieszkaniec gminy Siechnice, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr 13 we Wrocławiu,Uczeń ubiegał się o stypendium w dwóch kategoriach – naukowej oraz sportowej. Dawid jest najlepszym absolwentem szkoły. Uzyskał wysoką średnią – 5,33 i wzorowe zachowanie. Jego pasją jest taniec. Jest zawodnikiem klubu Tańca Sportowego Olimp, posiada najwyższą mistrzowską klasę krajową „A”. Wraz z siostrą Karoliną Kozów sklasyfikowani zostali na 2 miejscu w rankingu sportowym Grand Prix Polski. W ubiegłym roku szkolnym zajął wiele czołowych miejsc zarówno w turniejach lokalnych, jaki i ogólnopolskich. Opiekun sportowy stypendysty -Maciej Felzenowski.

18. Mateusz Lipecki, mieszkaniec gminy Siechnice, absolwent Gimnazjum im. Ks. Anny z Przemyślidów w Siechnicach. Mateusz od 3 lat trenuje taniec towarzyski. Uzyskał wysoką średnią – 5,11 i wzorowe zachowanie. Jego pasją jest taniec. Jest zawodnikiem klubu Tańca Sportowego Olimp, posiada najwyższą mistrzowską klasę krajową „A”. aktualnie należy wraz z partnerką do czołówki par młodzieżowych w powyższej klasie. W ubiegłym roku szkolnym zajął wraz z partnerką wiele czołowych miejsc zarówno w turniejach lokalnych, jaki i ogólnopolskich. Opiekun sportowy stypendysty - Ryszard Mrowiec

19. Joanna Sarna, mieszkanka gminy Długołęka, absolwentka Gimnazjum Nr 10 we Wrocławiu. Stypendystka pływa w monopłetwie. Jest uczennicą bardzo sumienną i odpowiedzialną. Pracowała aktywnie w wolontariacie WOŚP. Jest jedną z najlepszych zawodniczek w swojej kategorii wiekowej, wielokrotna mistrzyni Polski. Członkini Kadry Narodowej Polski. W ubiegłym roku szkolnym osiągnęła wiele sukcesów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Opiekun sportowy stypendystki - Marian Bigos.

20. Krystian Biedrzyński, mieszkaniec Mietkowa, uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego Nr 11 we Wrocławiu. Uczeń trenuje JUDO od 8 roku życia. Jest sumienny, pracowity i wytrwały. W 2012 został powołany do kadry narodowej jako junior młodszy. W ubiegłym roku szkolnym zdobył I i II Otwartym Pucharze Polski Juniorów Młodszych w Judo oraz II miejsce w Otwartym Pucharze Polski „Liberty Cup” w Judo na XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach letnich. Opiekun sportowy stypendysty - Tomasz Skórkowski.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

21. Zofia Wróblewska, mieszkanka Siechnic, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Uczennica osiąga dobre wyniki w biegach sprinterskich, jest członkiem klubu sportowego WLKS Wrocław. Zofia ma wybitne zdolności szybkościowe i osiąga bardzo dobre wyniki. W 2012 r. zdobyła stopień młodszego ratownika WOPR oraz patent żeglarski. W roku szkolnym 2011/2012 Zofia zdobyła m. in. srebrny medal podczas V Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży w biegu na 100 m oraz brązowy medal w biegu na 100 m podczas Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów Młodszych. Opiekun sportowy stypendystki - Kamil Kobiałka.

22. Anna Piszczorowicz, mieszkanka gminy Siechnice, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 24 we Wrocławiu. Uczennica trenuje TAEKWON-DO we Wrocławskim Sportowym Klubie TAEKWON-DO Jest aktualną wicemistrzynią Europy Juniorów oraz mistrzynią Polski Juniorów. Jest jedną z najbardziej utalentowanych młodych zawodniczek w Polsce.  Jest członkiem kadry narodowej juniorów. Posiada duże osiągnięcia na arenie międzynarodowej (Mistrzostwa Europy Juniorów w Słowenii i Międzynarodowy turniej Viking Cup w Szwecji) oraz krajowej (I miejsca w Pucharze Polski Juniorów oraz Mistrzostwach Polski Juniorów). Opiekun sportowy stypendystki - Adam Alenowicz.

23. Ewa Szczęsna, mieszkanka gminy Długołęka, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 12 we Wrocławiu. Uczennica trenuje na olimpijskiej klasie żeglarskiej 470. Jest zawodniczką Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Jest bardzo zdyscyplinowana i wysoko zmotywowana. Posiada Zaświadczenie o nadaniu klasy sportowej i przynależności do Kadry Narodowej. W ubiegłym roku szkolnym osiągnęła I miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, II i III miejsce w Mistrzostwach Polski klas olimpijskich oraz XI miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów. Opiekun sportowy stypendystki - Tomasz Jakubiak.

24. Damian Makowski, mieszkaniec gminy Siechnice, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 7 we Wrocławiu, stypendysta RPW w roku 2011/2012. Damian tańczy od 6 lat. Uczęszcza do Szkoły Tańca Tempo. Posiada wybitne zdolności taneczne. Osiąga także dobre wyniki w nauce. Posiada najwyższą krajową klasę taneczną „A”. W ubiegłym roku szkolnym osiągnął m.in. II miejsce w Mistrzostwach Okręgu Dolnośląskiego PTT w Sportowym TT, Ogólnopolski TTT Wratislavia o Puchar Burmistrza Brzegu Dolnego oraz III miejsca w Pucharze Kogeneracji S.A. i XIV Ogólnopolskim TTT o Puchar Burmistrza Oławy. Opiekun sportowy stypendysty - Ireneusz Mleczko.

25. Paweł Golec, mieszkaniec gminy Długołęka, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego Nr 9 we Wrocławiu, stypendysta RPW w roku 2011/2012. Paweł od 4 lat trenuje szermierkę w WKSz Kolejarz Wrocław. W sezonie 2011/2012 zajmował 4 miejsce na liście klasyfikacyjnej szpady mężczyzn juniorów młodszych. Jest uczniem zdolnym i bardzo pracowitym. W ubiegłym roku szkolnym zajął czołowe miejsca na wielu ogólnopolskich turniejach w szpadzie. Opiekun sportowy stypendysty - Jarosław Dzikowski.

26. Mateusz Kwiatkowski, mieszkaniec gminy Sobótka, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 24 we Wrocławiu. Pasją stypendysty jest judo. Trenuje w Klubie Gwardia Wrocław. Jest bardzo systematyczny i pracowity zarówno na treningach, jak i zgrupowaniach. W 2011 należał do kadry narodowej w judo, reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych w Kijowie. W roku szkolnym 2011/2012 zajął m.in. I miejsce w Otwartych Międzynarodowych Mistrzostwach Wrocławia w Judo oraz II miejsce w Otwartym Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Judo. Opiekun sportowy stypendysty - Bartłomiej Zamęcki.

27. Damian Parka, mieszkaniec gminy Mietków, uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 11 we Wrocławiu, stypendysta RPW w roku 2010/2011 oraz 2011/2012. Od 9 roku życia uczeń interesuje się judo. Sport ten jest jego pasją – co przekłada się na osiągane wyniki. Jest aktualnie zawodnikiem kadry wojewódzkiej Dolnego Śląska. W roku szkolnym 2011/2012 zajął II miejsce (zespołowo) w Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół w Short-Track’u (łyżwiarstwo szybkie) oraz wysokie miejsca w Otwartym Pucharze Polski Juniorek i Juniorów – Zawody Międzynarodowe w Opolu. Ponadto Damian otrzymał Dyplom dyrektora ZS Nr 19 we Wrocławiu za reprezentowanie szkoły w międzyszkolnych zawodach „Smoczych Łodzi”.

28. Patryk Klimek, mieszkaniec gminy Kąty Wrocławskie, uczeń Technikum nr 9 we Wrocławiu. Patryk trenuje zapasy od 8 lat. W ostatnim roku szkolnym jego kariera potoczyła się wyjątkowo dobrze. Niestety kontuzja przekreśliła jego szanse w Pucharze Polski. Patryk mimo tego się nie poddaje. Jest pracowity, zdolny i ma ogromny potencjał do sportów walki. Uczeń jest Członkiem Kadry Wojewódzkiej Juniorów oraz rezerwy Kadry Narodowej, wychowankiem UKS Tygrysy Smolec. W ubiegłym roku szkolnym zdobył złoty medal w Międzynarodowym Turnieju „Brandenburg Cup” w Niemczech drużynowe Mistrzostwo Polski w zapasach w stylu klasycznym oraz tytuł Mistrza Norwegii na Międzynarodowym Turnieju Juniorów. Opiekun sportowy stypendysty - Hieronim Kuryś.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się