Powiat Wrocławski -

Krzyżowice - Wierzbica – zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna
Aleksandra Zając, Wyświetleń: 2772
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Krzyżowice - Wierzbica – zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna

PRZEJDŹ DO MAPY WROSIP

MIEJSCOWOŚĆ: Krzyżowice – Wierzbica/Małuszów, gm. Kobierzyce

DZIAŁKI/ POWIERZCHNIA/
KLASA GRUNTÓW:

obręb Krzyżowice - Wierzbica

Ponad 20 ha gruntu – niebieski obrys na mapce poglądowej przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę rezydencjonalną; minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie może wynosić mniej niż 7000m²

WŁAŚCICIEL: Powiat Wrocławski
FORMA SPRZEDAŻY: Przetarg nieograniczony
KONTAKT:

STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoba do kontaktu: Małgorzata Przybylska

Tel: +48 71 722 17 54

Adres e-mail: geodezja@powiatwroclawski.plmalgorzata.przybylska@powiatwroclawski.pl

PLAN MIEJSCOWY:

Uchwała Nr VI/59/15 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2015 r.

PRZEJDŹ DO PLANU

PRZEZNACZENIE TERENU:

Działki oznaczone symbolem od 1ZP/MN do 6ZP/MN  

  • teren zabudowy rezydencjonalnej
  • przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona i zabudowa mieszkaniowa,
  • przeznaczenie uzupełniające: usługi z zakresu finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego, niepublicznych usług oświaty, obsługi firm i klienta, usług drobnych, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej; pow. zabudowy maksymalnie 10%; minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60%; max wysokość  zabudowy – 12m dla budynków gospodarczych 7m; liczba kondygnacji – dwie; możliwe kondygnacje podziemne
KOMUNIKACJA:

Dla działek oznaczonych symbolem od 1ZP/MN do5ZP/MN dojazd od strony ul. Żernickiej

Dla działki oznaczonej symbolem 6ZP/MN – aktualnie brak dostępu do drogi publicznej; zgodnie z mpzp dojazd przewidziany jest od strony ulicy Zernickiej (1KDL) po wydzieleniu zgodnie z mpzp drogi 2KDW – drogi wewnętrznej o szerokości 30m lub 1KDW – drogi wewnętrznej o szerokości 10m

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

Dla działek oznaczonych symbolem 3ZP/MN, 4ZP/MN, 5ZP/MN i 6ZP/MN sieci – wodna (Φ160)wzdłuż ulicy Żernickiej;

dla 1ZP/MN i 2ZP/MN w zasięgu wodna i energetyczna;

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się