Powiat Wrocławski -

Rola mediatora w nowym otoczeniu prawnym. Zmiany w KPC a mediacje.
08 / 11 / 2019, , Wyświetleń: 475
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W dniu 7 listopada 2019 odbyła się we Wrocławiu konferencja „Rola mediatora w nowym otoczeniu prawnym. Zmiany w KPC a mediacje”, której organizatorem była Fundacja dla Mediacji, którą reprezentowała Pani Monika Hernik-Oko, Prezes Fundacji.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego – Romana Potockiego, który uroczyście otworzył konferencję. Pan Starosta podkreślił rolę dotychczasowej współpracy między Powiatem Wrocławskim a środowiskami prawników, sędziów i mediatorów i wyraził nadzieję na jej kontynuację i rozwój w przyszłości. Wśród gości znalazł się również Wiceprezydent Wrocławia – Jakub Mazur.

Dalsza część konferencji obejmowała wystąpienia poświęcone zagadnieniom mediacji i reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Prelegenci poruszyli następujące zagadnienia:

1) Świat mediuje. A My? Anna Chorążewska, mediator wpisana na listę mediatorów stałych przy SO we Wrocławiu oraz przy SO w Świdnicy,

2) Rola sędziów i sądów w promowaniu mediacji w państwach Unii Europejskiej. SSR dr Monika Włodarczyk, Prezes Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. mediacji GEMME (European Association of Judges for Mediation,

3) Postępowanie przygotowawcze jako nowy etap mediacji. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie mediacji. SSO Grzegorz Karaś, Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych, Sąd Okręgowy we Wrocławiu,

4) Nowoczesne techniki „negomediacyjne” wykorzystywane przez współczesnego mediatora. Alicja Kusak mediator, wpisana na listę mediatorów stałych przy SO we Wrocławiu oraz przy SO w Warszawie,

5) Mediacje w procedurze postępowania cywilnego. Omówienie mechanizmów zachęcających do mediacji. SSO Dorota Stawicka-Moryc, koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

6) Blaski i cienie mediacji w nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Beata Pierzchała Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Prawnego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.

Konferencja była doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i poglądów przedstawicieli zawodów prawniczych oraz samorządu powiatowego w kontekście wprowadzenia od roku 2020 do systemu nieodpłatnej pomocy prawnej – nieodpłatnej mediacji.

Uczestnicy zgodnie podkreślali dużą rolę mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, zwracali również uwagę na konieczność podejmowania działań edukacyjnych i promocyjnych wśród społeczeństwa.

Postulowane przybliżanie instytucji mediacji, zachęcanie stron postępowań sądowych do korzystania z tej instytucji będzie jednym z elementów Programu Edukacji Prawnej realizowanego przez Powiat Wrocławski.

Wydarzenie to jest kolejnym po – mającej miejsce w kwietniu br. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu – konferencji „Mediacje w sferze publicznej. Szanse i zagrożenia”, w ramach której rozmawialiśmy m.in. o instytucji mediacji w administracji.

Efektem spotkania jest zaplanowanie kolejnych konferencji oraz szkoleń mających na celu monitorowanie wdrożenia nieodpłatnej mediacji oraz stosowanie znowelizowanych przepisów kodeksu postępowania cywilnego w praktyce.

Konferencja mediacyjna 07.11.2019

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 1571
UWAGA! Zmiana godzin pracy urzędu[obrazek]
05 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 2657