Powiat Wrocławski -

IX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego
30 / 10 / 2019, , Wyświetleń: 429
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W dniu 30 października 2019 r.  w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyła się  IX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Piotr Chmurzyński, który przedstawił i omówił najważniejsze sprawy oraz przedstawił porządek obrad. Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki przekazał następnie Radnym sprawozdanie z pracy Zarządu i podejmowanych w okresie międzysesyjnym uchwał.

W porządku obrad znalazły się tradycyjnie punkty dotyczące zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego oraz w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 i przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrocławskiego za I półrocze 2019 roku przedstawione przez Skarbnik Powiatu Wrocławskiego Małgorzatę Dreiseitel- Cieślik. 

W dalszej części IX Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego podjęto ponadto uchwały m.in. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiatu Wrocławski, odbyło się także głosowanie nad Uchwałą w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Wrocławskiego oraz w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Ważnym punktem IX Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego było omówienie zmian w uchwale w sprawie zasad ustalania i wypłaty diet dla Radnych Powiatu Wrocławskiego oraz dyskusja nad przedstawionym dokumentem. Ostatecznie uchwała większością głosów została przyjęta.

Na zakończenie przedstawione zostały Interpelacje i zapytania Radnych oraz wnioski i oświadczenia, następnie odbyło się Zamknięcie IX Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego.

 IX Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 1571
UWAGA! Zmiana godzin pracy urzędu[obrazek]
05 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 2657