Powiat Wrocławski -

Ważna informacja - Zmiany w podatku VAT dla przedsiębiorców
18 / 10 / 2019, , Wyświetleń: 267
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Od pierwszego listopada 2019r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (z ang. „split payment”). Podatnicy będą również mogli w najbliższym czasie skorzystać z nowej instytucji, tj. wiążącej informacji stawkowej (WIS).

System split payment (mechanizm płatności, w którym płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy) został wprowadzony od

1 lipca 2018 r. Dotąd mógł być stosowany dobrowolnie. Od listopada br. będzie obowiązkowy dla transakcji przekraczających kwotę 15 tysięcy złotych w branżach do tej pory objętych odwrotnym opodatkowaniem, w tym np. takich jak: usługi i roboty budowlane, laptopy, procesory, tablety, komputery, telewizory, konsole, telefony, węgiel, paliwa opałowe, stal i wyroby ze stali, metale, złom, surowce wtórne, części i akcesoria samochodowe, sprzedaż detaliczna motocykli oraz części akcesoriów przeznaczonych do nich, płyty i inne (grupy towarów objęte tym obowiązkiem zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT).

Nowe regulacje powinny ułatwić wielu branżom likwidację zatorów płatniczych, które w dużym stopniu utrudniały działalność, zwłaszcza w budownictwie. Przy podzielonej płatności firmy będą musiały dokonać płatności z podziałem: kwotę netto przelać na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwotę podatku na specjalny rachunek VAT, który został utworzony wszystkim podatnikom podatku od towarów i usług już od 01 lipca 2018 r. Do tej pory środki zgromadzone na rachunku VAT przedsiębiorca mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu tj. do opłacenia podatku VAT do urzędu skarbowego lub płacąc za towary lub usługi uregulować podatek od towarów i usług na specjalny rachunek VAT. Po zmianach będzie można opłacić zgromadzonymi na tym koncie środkami także: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek akcyzowy, składki ZUS, należności celne. Pozostała również możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu o wydanie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na inny rachunek podatnika, jeśli nie zostały one wykorzystane do wymienionych wyżej opłat.

Dostawcy lub usługodawcy w zakresie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 będą musieli także umieszczać na wystawianych fakturach specjalne oznaczenia informujące o stosowanym mechanizmie podzielonej płatności – „mechanizm podzielonej płatności”. W przypadku braku wypełnienia obowiązku zastosowania metody podzielonej płatności lub odpowiedniego oznaczenia faktur, organ podatkowy może zastosować określoną sankcję w postaci dodatkowej należności. Aby nie narażać się na te dolegliwości warto już teraz szczegółowo zapoznać się z nowymi regulacjami.

W zamierzeniu zmiana przepisów ma uszczelnić w sposób długoterminowy system podatkowy w Polsce i stanowić realne narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT na szeroką skalę.

Dla wielu podatników najistotniejszą zmianą może się okazać wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej, w skrócie WIS. Jest to system interpretacji przepisów podatkowych gwarantujący, że dany towar będzie jednolicie klasyfikowany przez urząd skarbowy. WIS ma zyskać moc wiążącą dopiero od 1 kwietnia 2020 r., ale można o jego wydanie wnioskować już od początku listopada tego roku w zakresie przedmiotów takich jak np.: książki, nuty, mapy i czasopisma. Gotowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji skarbowej został określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 1561
UWAGA! Zmiana godzin pracy urzędu[obrazek]
05 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 2653