Powiat Wrocławski -

Zakończenie inwestycji w Polakowicach
17 / 12 / 2019, , Wyświetleń: 1032
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbył się odbiór końcowy realizowanego przez Powiat Wrocławski zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1948D (ul. Jana III Sobieskiego) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Polakowice, gmina Żórawina”. W procedurze odbiorowej udział wzięli przedstawiciele Wykonawcy, Gminy Żórawina oraz Inwestora – Powiatu Wrocławskiego z Andrzejem Szawanem – Wicestarostą Powiatu Wrocławskiego i Miłoszem Szczurowskim – Przewodniczącym Komisji Transportu, Dróg i Komunikacji Rady Powiatu Wrocławskiego na czele. Główny zakres robót obejmował budowę chodnika o szerokości 2 m (z lokalnymi przewężeniami do 1,4 m). W związku z budową chodnika wykonano również poszerzenie nawierzchni jezdni o ok. 0,5 m wraz z ciekiem z kostki betonowej, przebudowano zjazdy na posesje i drogi wewnętrzne (na nawierzchnię z kostki betonowej), wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej. Lokalnie wbudowano odwodnienia liniowe w zjazdach, odmulono i odtworzono rów przydrożny, utwardzono pobocza kruszywem oraz wykonano dwa nowe przejścia dla pieszych – wraz z odpowiednim ich oznakowaniem poziomym i pionowym. Wykonawcą robót była firma Open Trade Group Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Łażany. Zadanie realizowane było w ramach tegorocznej edycji programu „Bezpieczna droga”. Koszt robót wyniósł ok. 888 tys. zł.

Zadanie było realizowane przy współudziale finansowym Gminy Żórawina.

Polakowice- odbiór drogi

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 1445