Powiat Wrocławski -

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje - Kasy rejestrujące online - nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców
21 / 11 / 2019, , Wyświetleń: 128
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Kasy online i Centralne Repozytorium Kas – to nowości, z którymi spotkali się przedsiębiorcy od 1 maja 2019 r. Tego dnia bowiem weszła w życie ustawa z dnia 15.03.2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo o miarach, która uregulowała stopniowe wprowadzanie do polskiego systemu VAT kas rejestrujących online.

Głównym założeniem wprowadzonego novum, jaki bez wątpienia stanowią kasy online jest możliwość połączenia i przesyłania danych za pośrednictwem sieci internetowej pomiędzy kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (CRK), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Dla przypomnienia, kasa fiskalna jest urządzeniem elektronicznym służącym do ewidencjonowania obrotu oraz kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Przesyłanie danych z kas fiskalnych online odbywa się w sposób bezpośredni, ciągły
i zautomatyzowany. Kasy nowej generacji wysyłają bowiem z określoną częstotliwością informacje o dokonanych transakcjach zaewidencjonowanych na kasie rejestrującej,
ze szczegółami umożliwiającymi ustalenie wysokości podstawy opodatkowania, kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru lub usługi oraz czasu i miejsca instalacji kasy.          

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorców stosujących kasy online jest zapewnienie połączenia internetowego umożliwiającego przesyłanie danych między kasą a CRK. W przypadku kiedy z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy połączenie to nie jest dostępne, przedsiębiorca nadal ewidencjonuje sprzedaż na kasie i niezwłocznie zapewnia połączenie. W przypadku trwałego braku połączenia – przedsiębiorca jest obowiązany nadal prowadzić ewidencję i za zgodą naczelnika zapewnić połączenie kasy z CRK w ustalonych odstępach czasowych.

W niektórych branżach stosowanie nowego rodzaju kas rejestrujących jest obowiązkowe.

Pierwszą grupą, która będzie zobowiązana do stosowania kas fiskalnych online od
1 stycznia 2020 r., są podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Należy zauważyć, iż nie zostaje wyłączona możliwość dalszego korzystania z obecnie stosowanych kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, jednakże stopniowo możliwość ta będzie ograniczana.

W świetle obowiązujących przepisów podatnicy mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących nabytych w związku
z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania w wysokości 90%  jej ceny zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł.

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2020 r. - KULTURA I SZTUKA[obrazek]
13 / 12 / 2019, , Wyświetleń: 64
OTWARTE KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2020 r. - SPORT[obrazek]
13 / 12 / 2019, , Wyświetleń: 65
OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2020 r. - EDUKACJA[obrazek]
13 / 12 / 2019, , Wyświetleń: 46