Powiat Wrocławski -

Uroczystość przekazania promesy z Funduszu Dróg Samorządowych
06 / 09 / 2019, , Wyświetleń: 237
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W dniu 05.09.2019 r. w Sobótce odbyło się uroczyste wręczenie promes na realizację inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na Dolnym Śląsku. Podczas wydarzenia Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczył symboliczne czeki na dofinansowanie, które odebrali m.in. przedstawiciele gmin: Długołęka, Jelcz Laskowice, Sobótka oraz powiatów: oławskiego, strzelińskiego, wrocławskiego. Powiat Wrocławski na uroczystości reprezentowali: Wiesław Zając – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego oraz Piotr Chmurzński – Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego. 

Powiat Wrocławski w 2019 r. otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 249 865,00 zł na zadanie pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica”. Inwestycja ma na celu polepszenie walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi, a przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym głównie pieszych.

Zakres robót budowlanych obejmuje odcinek drogi o długości 2,91km - od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1535D. W ramach zamierzenia przewidziano wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do 6,00 m – z wyłączeniem odcinka przebiegającego przez miejscowość, gdzie szerokość jezdni wynosić będzie 5,50 m. Zostaną wybudowane chodniki o szerokości od 1,5 do 2,55 m (miejscowo 1,25 m) – od cmentarza do końca zabudowań w Wojnowicach. Ponadto przewidziano przebudowę dwóch zatok autobusowych, jak również wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z montażem nowych studni i wpustów, przeprofilowaniem rowów przydrożnych z lokalnymi umocnieniami ich skarp. Dla zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przewidziano wykonanie pełnego oznakowania drogowego wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym dwóch par progów zwalniających wyspowych.

Rządowe dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na Dolnym Śląsku pozwolą na realizację 16 inwestycji na terenie wspomnianych gmin i powiatów.

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
KULTURA I SZTUKA - OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2020 r. [obrazek]
13 / 12 / 2019, , Wyświetleń: 265