Powiat Wrocławski -

III SESJA RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
31 / 12 / 2018, , Wyświetleń: 545
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W dniu 28 grudnia 2018r  w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyła się   III Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego - ostania w tym roku. Sesja wyjątkowa, bowiem pośród wielu uchwał zaproponowanych w porządku obrad ta najważniejsza: „Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019” , która została przyjęta przez Radę Powiatu Wrocławskiego. W tym miejscu należą się podziękowania Radnym za przyjęcie budżetu na rok 2019, a Zarządowi Powiatu Wrocławskiego za złożenie w ustawowym terminie projektu budżetu. 

Ponadto podczas Sesji przyjęto min.:

  • Uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wrocławski.
  • Uchwałę zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/18 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2018.
  • Uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrocławskiego na 2019 rok.
  • Uchwałę zmieniająca uchwałę Nr II/7/18 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu Wrocławskiego.
  • Uchwałę zmieniająca uchwałę Nr II/12/18 Rady powiatu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Transportu, Dróg i Komunikacji Rady Powiatu Wrocławskiego.
  • Uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wrocławskiego.
  • Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr II/17/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. 

Zamknięcia III Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Piotr Chmurzyński, który wraz ze Starostą Romanem Potockim złożyli Radnym PW oraz obecnym na Sali gościom najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

          

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się