Powiat Wrocławski -

Ekologicznie i oszczędnie w Krzyżowicach – kolejna, ważna inwestycja w powiecie wrocławskim zakończona
21 / 12 / 2018, , Wyświetleń: 382
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W dniu 30 listopada 2018 r. dobiegła końca realizacja projektu  pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”. Powiat Wrocławski na realizację projektu pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln zł, ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Łączna wartość projektu wyniosła ponad 3,5 mln zł.

W ramach inwestycji wykonano termomodernizację dwóch budynków (internatu oraz sali gimnastycznej) wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach wraz z modernizacją systemu grzewczego i wymianą źródła ciepła (z węgla kamiennego na gaz).

Projekt realizowany był w 3 etapach. Etap I obejmował wykonanie w 2016 r. modernizacji energetycznej dachu budynku Internatu wraz z wymianą konstrukcji oraz remontem pomieszczeń na poddaszu. W ramach zadania zostały wykonane instalacje sanitarne i elektryczne oraz roboty ogólnobudowlane, w tym m.in.: rozbiórka i wymiana więźby dachowej (konstrukcji dachu), impregnacja i ocieplenie konstrukcji dachu i stropów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace wykończeniowe związane z robotami termomodernizacyjnymi.

Etap II realizowany w 2017 r. obejmował modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła z węgla kamiennego na gaz. W ramach projektu zmodernizowano węzeł cieplny na nową  kotłownię w której zamontowano zestaw nowoczesnych dwóch kotłów grzewczych gazowych o łącznej mocy 700 kW wraz z oprzyrządowaniem i automatyką sterowania.

W końcowym, III etapie, realizowanym w 2018 r. wykonano modernizację budynku Internatu z przybudówką oraz budynku Sali gimnastycznej z częścią mieszkalną.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w PZS Nr 1 w Krzyżowicach  oraz ograniczenie niskiej emisji i szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, jak również znaczne zmniejszenie zużycia energii na ogrzanie wszystkich budynków wchodzących w skład  kompleksu PZS Nr 1 w Krzyżowicach.

Termomodernizacja wraz z remontem obiektów szkolnych, oprócz efektów ekologicznych, bezpośrednio wpłynie na poprawę warunków kształcenia w PZS Nr 1 w Krzyżowicach, poprawę komfortu cieplnego i warunków korzystania z obiektów szkoły, które podlegają ochronie konserwatorskiej. Biorąc pod uwagę fakt, iż w placówce objętej projektem kształcą się uczniowie pochodzący z różnych regionów województwa dolnośląskiego oraz kraju, poprawa stanu technicznego szkoły wpłynie na zwiększenie jej atrakcyjności jako miejsca kształcenia. Szkoła oferuje zróżnicowane, często niszowe,  kierunki kształcenia, takie jak np. hodowla koni, weterynaria, czy architektura krajobrazu. Poprawa estetyki obiektów dziedzictwa kulturowego wpłynie ponadto na zwiększenie atrakcyjności turystycznej tego miejsca, chętnie odwiedzanego przez mieszkańców gminy Kobierzyce, Powiatu Wrocławskiego  oraz gości z zagranicy.

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się