Powiat Wrocławski -

UWAGA ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH
15 / 07 / 2019, , Wyświetleń: 359
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Informacje dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zmieniona ustawą z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porz adku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian i nowych obowiązków w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Mając na uwadze art. 14 ustawy zmieniającej, Starosta Powiatu Wrocławskiego zwraca uwagę i przypomina, że:
– do dnia 5 marca 2020 r., podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie, przetwarzanie odpadów jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku dodatkowe informacje oraz załączając dokumenty, których wymóg został wprowadzony. Jeżeli podmiot nie złoży wniosku w tym terminie, zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane wygasa w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy dołączać do wniosków o wydanie decyzji z zakresu gospodarowania odpadami znajdują się w kartach usług Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, dostępnych pod następującymi adresami:

- Zezwolenie na zbieranie odpadów:

http://www.powiatwroclawski.pl/strona-887-9_os_zezwolenie_na_zbieranie_odpadow_2.html

- Zezwolenie na przetwarzanie odpadów:

http://www.powiatwroclawski.pl/strona-1003-22_os_zezwolenie_na_przetwarzanie_2.html

- Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów:

http://www.powiatwroclawski.pl/strona-885-6_os_uzyskanie_pozwolenia_na_2.html

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się