Powiat Wrocławski -

Otwarcie przebudowanej drogi w Stępiniu
14 / 12 / 2016, , Wyświetleń: 1091
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Otwarcie przebudowanej drogi w Stępiniu

W czwartek 1 grudnia 2016 r. nastąpił oficjalny odbiór inwestycji pn. "Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych nr 1915D i 1480D, gm. Długołęka". Wykonawcą zadania była firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Przekazanie placu budowy nastąpiło 16 czerwca 2016 r. zaś odbiór techniczny odbył się w dniu 14 listopada 2016 r.

Przedmiotem inwestycji była realizacja robót budowlanych związanych z polepszeniem parametrów technicznych dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Długołęka:

  • Odcinek nr I – droga powiatowa nr 1915D relacji Stępin – skrzyżowanie z dawną drogą krajową nr 8 – długość odcinka 1590 mb,
  • Odcinek nr II – droga powiatowa nr 1480D relacji Borowa – Stępin – odcinek o długości 3270 mb.

Łączna długość przebudowanych odcinków dróg wyniosła 4,86 km.

Otwarcie przebudowanej drogi w Stępiniu

Uroczystego symbolicznego otwarcia przebudowanych dróg poprzez przecięcie wstęgi dokonali Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego Waldemar Szczykutowicz, Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego Michał Trębacz, Przewodniczący Rady Gminy Długołęka Stanisław Azarewicz, Komendant Komisariatu Policji w Długołęce podinsp. Waldemar Wruszczak, sołtys wsi Stępin Izydor Kamiński oraz przedstawiciele Wykonawcy zadania firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – Piotr Mikołajczak i Marek Krzewiński oraz Podwykonawcy – firmy AGRO-TRANS Krystyna Podyma – Mirosław Podyma.

Otwarcie przebudowanej drogi w Stępiniu

Poświęcenie nowo otwartej drogi nastąpiło przez księdza Ryszard Filozof – proboszcza Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Borowej. W uroczystym odbiorze zadania wzięli również udział Wójt Gminy Długołęka Iwona Agnieszka Łebek, Radna Powiatu Wrocławskiego Maria Biegańska, Skarbnik Powiatu Wrocławskiego Małgorzata Dreiseitel-Cieślik, Radna Gminy Długołęka Jolanta Wołowiec oraz przedstawiciele lokalnej społeczności i koła gospodyń wiejskich.

Otwarcie przebudowanej drogi w Stępiniu

Po zakończeniu czynności odbiorowych w świetlicy wiejskiej w Stępniu odbyło się zorganizowane przez koło gospodyń wiejskich spotkanie, w trakcie którego głos zabrali sołtys wsi Stępin Izydor Kamiński, przekazując w imieniu lokalnej społeczności podziękowania za zrealizowaną przebudowę, Przewodniczący Rady Gminy Długołęka Stanisław Azarewicz oraz Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki. Starosta podkreślił ważną rolę przebudowanych dróg w układzie komunikacyjnym Powiatu Wrocławskiego, jednocześnie zaznaczając, iż na co dzień korzystają z niej również mieszkańcy sąsiednich powiatów.

Otwarcie przebudowanej drogi w Stępiniu

W ramach przebudowy odcinka nr I została wykonana nowa nawierzchnia (szersza niż pierwotnie). Ponadto wykonano nowe pobocza z tłucznia i odtworzono odcinki rowów a istniejące wyprofilowano. Wybudowano również utwardzone zjazdy na pola. W terenie zlokalizowano szkolny przystanek autobusowy, o który wnioskował sołtys wsi Stępin.

W ramach przebudowy odcinka nr II zostało wykonane poszerzenie jezdni do 6,0 m na terenie miejscowości Borowa i Stępin. Zostały ułożone nowe warstwy bitumiczne jezdni. Miejscowo przełożono stare, nierówne nawierzchnie chodników w miejscowości Stępin. W miejscowości Borowa wykonano natomiast budowę nowego odcinka chodnika, zjazdy indywidualne i zatokę autobusową. Ponadto zrealizowano również roboty związane z poprawą odwodnienia drogi powiatowej poprzez odbudowę odcinka rowu drogowego i wykonanie z kruszywa metrowych poboczy. Zjazdy na pola uzyskały utwardzoną nawierzchnię. W trakcie przebudowy, w celu zapewnienia możliwości postoju samochodów osobowych osób przesiadających się na komunikację zbiorową, wykonano publiczne miejsca postojowe na zasadzie tzw. „park and ride”. W miejscowości Stępin w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię wykonane zostały wyniesione przejścia dla pieszych.

Całość inwestycji zamknęła się w kwocie ok. 1.64 mln złotych.

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałem filmowym opracowanym przez telewizję ECHO24.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 1899