Powiat Wrocławski -

Podsumowanie Programu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej w roku 2019
16 / 12 / 2019, , Wyświetleń: 317
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W środę 11 grudnia 2019 r. w Hotelu Wodnik we Wrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację programu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz edukacji prawnej w Powiecie Wrocławskim w 2019 roku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu Wrocławskiego: Roman Potocki – Starosta Powiatu, Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu,  Wiesław Zając – Członek Zarządu Powiatu, Piotr Chmurzyński – Przewodniczący Rady Powiatu, Beata Pierzchała – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Edyta Ostrowska – Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego, którzy brali udział w realizacji ww. projektu.

Wśród gości znaleźli się również Pan Leszek Korczak – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, Pani Agnieszka Templin – Sekretarz OIRP, Pani Lilianna Szot oraz adwokaci i radcowie prawni udzielający porad prawnych w punktach na terenie powiatu i reprezentanci kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Powiatu Wrocławskiego.

Następnie Pan Roman Potocki podziękował wszystkim zebranym za pracę przy realizacji projektu „Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej”, pogratulował rosnącego zainteresowania poradami oraz złożył zebranym serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku.

Pan Leszek Korczak w kilku słowach omówił realizację programu w mijającym roku, podkreślił wyjątkowo udaną współpracę z pracownikami Starostwa przy realizacji programu oraz zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia działań promocyjnych w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców.

Następnie Pani Beata Pierzchała omówiła wszystkie działania realizowane w mijającym roku w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Podsumowała funkcjonowanie programu w mijającym roku, z uwzględnieniem statystyk udzielonych porad prawnych, których liczba wzrosła o ponad 50% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zwróciła również uwagę na zmiany w systemie bezpłatnych porad, które wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r.,
w szczególności na:

  • dodatkowe lokalizacje punktu w Siechnicach i Długołęce, które znajdą się w Św. Katarzynie, Żórawinie
    i Urzędzie Gminy Długołęka,
  • wprowadzenie punktów poradnictwa obywatelskiego w Siechnicach i Długołęce,
  • wprowadzenie nieodpłatnej mediacji,

Pani Beata Pierzchała zwróciła również uwagę na rozwijającą się współpracę Powiatu ze środowiskami sędziowskimi, mediatorskimi oraz akademickimi, czego owocem są m.in. :

  • kwiecień 2019 r. –  konferencja „Mediacje w sferze administracji publicznej. Szanse i zagrożenia”,
  • październik 2019 r. – konferencja „Rola mediatora w nowym otoczeniu prawnym. Zmiany w KPC
    a mediacje",
  • cykl spotkań edukacyjnych dla studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Była też okazja do życzeń i podziękowań za pracę przy realizacji programu dla pracowników Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Wydziałów współpracujących, w tym dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Krótko przypominając - na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Wrocławskiego działa 6 punktów pomocy prawnej (w Długołęce, Kątach Wrocławskich, Sobótce, Kobierzycach, Siechnicach oraz Mietkowie).

Oprócz indywidualnego nieodpłatnego poradnictwa prawnego, ustawa przewidziała również działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zgodnie z jej zapisami, organy samorządu terytorialnego są zobligowane do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Powiat Wrocławski jest jednym z niewielu, które ze środków własnych dotują zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców. Stąd w roku 2020 planujemy realizację innowacyjnych projektów we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podsumowanie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 2019

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 1502