Powiat Wrocławski -

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi. Spotkanie edukacyjne ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego
13 / 11 / 2019, , Wyświetleń: 525
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W dniu 12 listopada 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się trzecie z kolei spotkanie ze studentami Wydziału Nauk Społecznych – kierunek zarządzanie projektami społecznymi pod opieką Pani dr Katarzyny Kobielskiej oraz Pani dr Iwony Macek.

Celem spotkania było przybliżenie współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz aktywizacji środowiska lokalnego.

Spotkanie otworzył Starosta Powiatu Wrocławskiego – Pan Roman Potocki, który przedstawił zebranym ogólną charakterystykę Powiatu Wrocławskiego oraz zasady funkcjonowania władz samorządowych w powiecie, a także po krótce omówił zadania poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Następnie Pan Łukasz Witkowski – Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, omówił formalnoprawne aspekty współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na przykładzie realizacji zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

W dalszej części Pani Edyta Ostrowska – Dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego zaprezentowała szczegółowe zagadnienia dotyczące m.in.: współpracy międzysektorowej realizowanej przez Powiat Wrocławski, organizowania lub współorganizowania wydarzeń i działań wspierających rozwój gospodarczy, społeczny i turystyczny powiatu wrocławskiego, podejmowania działań na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców i środowisk lokalnych.

Rozwinięciem przedstawionych wcześniej zagadnień był panel dyskusyjny, który poprowadziła Pani Beata Pierzchała – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego. Środowiska pozarządowe reprezentowały: Pani Arleta Ciarczyńska ze Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju Lokalnego, Pani Ewa Walerzak ze Stowarzyszenia Krzyś – Byś Kolorowo Żył oraz Pani Justyna Suszczyńska-Różewicz z Fundacji Volto Amore.

W trakcie panelu omówiono wiele praktycznych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz ich współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz środowiskami biznesowymi. Panelistki miały okazję opowiedzieć m.in.: o początkach swojej działalności, o problemach, które napotykają w codziennej pracy, o godzeniu życia zawodowego i prywatnego z pracą w organizacji, a także o najciekawszych zrealizowanych projektach.

Po każdym wystąpieniu studenci mieli możliwość zadawania pytań, z której chętnie korzystali.  Na pytania w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami odpowiedziała Pani Joanna Szkriba-Koreń – Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym.

Pani Beata Pierzchała podkreśliła doniosłą rolę partnerskiej współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, a także zapowiedziała jej dalszy rozwój w przyszłości. Przedstawiła również wstępne koncepcje projektów planowanych do realizacji w roku 2020.

Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że pomimo wielu bolączek związanych z nadmiarem formalności, obowiązków sprawozdawczych i problemami kadrowymi, Panelistki bardzo zachęcają do podejmowania aktywności społecznej i udziału w życiu środowisk lokalnych.

Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach programu Edukacji Prawnej.

Spotkanie ze studentami UWr

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 1571