Powiat Wrocławski -

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji Programu Współpracy z tymi podmiotamina rok 2020
02 / 10 / 2019, , Wyświetleń: 207
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

Przedmiotem konsultacji jest Projekt Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (załącznik nr 1).

 W celu wzięcia udziału w konsultacjach należy wypełnić załączony Formularz Konsultacji (załącznik nr 2) oraz doręczyć go osobiście lub za pośrednictwem poczty do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (ul. T. Kościuszki 131, Wrocław)  bądź drogą elektroniczną na adres eks@powiatwroclawski.pl

 

UWAGA!!!

Konsultacje rozpoczynają się 10 października 2019 r.
Formularz należy doręczyć w terminie od 10 do 21 października 2019 r.

Za termin złożenia formularza uznaje się datę wpływu dokumentu do urzędu, a nie datę nadania!

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (ul. T. Kościuszki 131, pokój 403)
tel. 71 / 72 21 843 i 822.

 

 

(-) Roman Potocki

                                                                                                        Przewodniczący Zarządu 
Powiatu Wrocławskiego

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 1499