Powiat Wrocławski -

KONFERENCJA „POWIAT WROCŁAWSKI - BEZ BARIER”
16 / 04 / 2019, , Wyświetleń: 439
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski - koło terenowe „ Jak nie My, to kto? ” zorganizowało w Sobótce konferencję pn. „POWIAT WROCŁAWSKI-BEZ BARIER”, której współorganizatorem był Powiat Wrocławski.

W konferencji uczestniczył Starosta Roman Potocki, przedstawiciele Urzędów Gmin, GOPS, organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Wrocławskiego oraz Adam Komar Prezes Fundacji Potrafię Pomóc. Celem konferencji było zachęcenie władz gmin oraz powiatu do podjęcia wspólnych działań mających na celu poprawę życia osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów zamieszkujących na terenie powiatu, przy współpracy z miejscowymi przedstawicielami organizacji pozarządowych i wypracowanie wspólnych schematów pomocy i działania w tym zakresie.

W trakcie konferencji zostało poruszonych wiele tematów dotyczących osób z niepełnosprawnościami i seniorów, m.in. w zakresie:

 • opracowania na poziomie gmin jak i powiatu autentycznej bazy osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem seniorów oraz osób nie posiadających przyznanego aktualnego stopnia niepełnosprawności;
 • opracowanie powiatowych standardów dostępności. Dokument miałby na celu opracowanie wytycznych i wskazań, jak tworzyć szeroko rozumiane przestrzenie „bez barier” dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Ma on wskazywać gotowe rozwiązania techniczne i paramenty dla inwestycji, przestrzeni i skierowany będzie do architektów, planistów, urzędników realizujących inwestycje publiczne, czy zarządców osiedli;
 • opracowanie spisu na poziomie gmin i powiatu organizacji pozarządowych - z uwzględnieniem zakresu ich działania;
 • prowadzenia akcji edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną w temacie podejścia do osób z niepełnosprawnościami i seniorów, ze szczególnym zwróceniem na edukowania dzieci i młodzieży, powodującego wzrost świadomości społecznej - również u dorosłych;
 • zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz zapewnienie im bezpiecznego i godnego życia.

Podczas Konferencji „Powiat Wrocławski – bez barier” wystosowany został apel, który składał się z kilkunastu postulatów, dotyczących m.in.:

 • dostosowania budynków użyteczności publicznej ( szkoły, urzędy, parki itp.) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów;
 • dostosowania komunikacji oraz przystanków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów;
 • wprowadzenia gminnych lub powiatowych systemów całodobowej teleopieki dla osób, którym ze względu na wiek czy stan zdrowia może być potrzebna nagła pomoc oraz rozpowszechnienie karty ICE ratującej życie;
 • rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem w życie Europejskiego Aktu o Dostępności uchwalonego w dniu 13 marca 2019 r. przez Parlament Europejski i
 • promocji dobrych praktyk;
 • utworzenia na poziomie gminy punktów informacyjnych o możliwościach pomocy;
 • zachęcania innych instytucji, firm, organizacji do działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów;
 • organizacji Powiatowego Kongresu Organizacji Pozarządowych oraz wspólnych działań w tym zakresie;
 • wypracowania skutecznego systemu informowania osób z niepełnosprawnościami i seniorów o działaniach na ich rzecz;
 • wprowadzenia w budynkach użyteczności publicznej jak urzędy, szkoły itp. dróg ewakuacyjnych uwzględniających sprawność i możliwości seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
 • aktywizacji osób niepełnosprawnych i seniorów do czynnego udziału w życiu społecznym;
 • stworzenia sytemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • powołania społecznych grup doradczych składających się osób z niepełnosprawnościami i seniorów, gdyż w Polsce praktycznie nie jest wykorzystywany potencjał wiedzy i doświadczeń tych grup społecznych.

W podsumowaniu Konferencji podnoszono głosy, iż środowisko osób z niepełnosprawnościami i seniorzy zdają sobie sprawę, że likwidacja problemów wiąże się z koniecznością ponoszenia dużych nakładów finansowych. Jednak przy wspólnych działaniach można ograniczyć koszty i znacznie łatwiej pozyskać środki zewnętrzne. Należy pamiętać, że proponowane zadania tak naprawdę dotyczą każdego mieszkańca Powiatu. Każdy z nas, czy to w najbliższym czasie, czy w odległej przyszłości może stać się w jakimś stopniu osobą niepełnosprawną, obojętnie czy będzie to niepełnosprawność ruchowa, utrata słuchu, kłopoty z widzeniem, czy niepełnosprawność intelektualna lub kardiologiczna.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski - koło terenowe „ Jak nie My, to kto? ” – organizator Konferencji przekazało serdecznie podziękowania dla Zarządu Powiatu Wrocławskiego za dostrzeżenie problemu i podjęcie rozmów, w tych trudnych, ale jak ważnych tematach. Podziękowania przekazane zostały także Staroście Powiatu Wrocławskiego Romanowi Potockiemu, Adamowi Komarowi oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu.

Konferencję „POWIAT WROCŁAWSKI-BEZ BARIER” można traktować jako pierwszy krok do dalszych działań mających zmienić podejście oraz jakość życia osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

 

Wyjazd do Sobótki była to nie tylko konferencja, ale także dobra okazja do zwiedzania miasta i okolic przez osoby poruszające się na wózkach i ich opiekunów. Testowane były trasy w okolicach Sobótki, dające możliwość trenowania nawet w terenie górskim. Były prawdziwe emocje i „wiatr we włosach”..

Poprzez takie działania, oprócz wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego polityki samorządu wobec osób niepełnosprawnych pokazane zostało, że mimo niepełnosprawności można realizować marzenia, można uczestniczyć w życiu społecznym, można uprawiać sport, - nawet turystykę górską. Pokazane zostało, jak powinna wyglądać współpraca społeczna osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

 

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Powiatu Wrocławskiego.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 1567