Powiat Wrocławski -

Czas na Krzyżowice - kolejny projekt na rzecz poprawy infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wrocławskim
23 / 08 / 2019, , Wyświetleń: 283
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W dniu 26 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Zarządu  Powiatu Wrocławskiego i Województwa Dolnośląskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

 

Na realizację Projektu Powiat Wrocławski pozyskał dofinansowanie w wysokości 1.273.013,55 PLN, ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 - Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF, Nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18. Całkowita wartość projektu wynosi 1.500.000,00 PLN.

 

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach poprzez dostosowanie wybranych obiektów i pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych i praktycznych oraz doposażenie pracowni. Pracownie zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia umożliwiające dostosowanie programu nauczania do wymogów rynku pracy i oczekiwań odbiorców, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie adaptacji i doposażenia n/w pracowni:

 

- pracowni przepisów ruchu drogowego

- pracowni prosektorium

- pomieszczenie stajni z przeznaczeniem na boksy dla zwierząt

- pracowni gastronomicznej

- pracowni groomera

- laboratorium weterynarii

- warsztaty do nauki jazdy konnej (ujeżdżalnia, stajnia, siodlarnia, magazyn – paszarnia, wiata).

 

Wszystkie pracownie, laboratoria i warsztaty dostępne będą dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu przewiduje się również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz działania promocyjne.

 

Efekty wykonanych prac będzie można ocenić pod koniec 2020 r., po zakończeniu projektu. Planowana data zakończenia inwestycji – 31.12.2020 r.

 

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
KULTURA I SZTUKA - OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2020 r. [obrazek]
13 / 12 / 2019, , Wyświetleń: 265