Powiat Wrocławski -

POWIAT WROCŁAWSKI DBA O OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
08 / 08 / 2019, , Wyświetleń: 272
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest przeznaczony i odpowiednio dostosowany dla trzydziestu osób z niepełnosprawnością. Zadaniem Domu jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne oraz  z niepełnosprawnością intelektualną, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Podczas pobytu w placówce uczestnicy mogą skorzystać z różnych form terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach:

 • rehabilitacyjnej
 • społecznej
 • kulinarnej
 • gospodarstwa domowego
 • arteterapii oraz bukieciarstwa
 • muzykoterapii
 • biblioterapii
 • komputerowej

Ponadto prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, trening budżetowy, trening higieniczny, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Każdemu z uczestników  zapewniany jest gorący posiłek w formie obiadu. Winda, podjazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, schodołaz oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby uczestników łazienki i toalety ułatwiają codzienne funkcjonowanie w placówce. Głównym celem domu jest zapewnienie oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 661 555 579, 661 555 557 i mailowo: bjakowczyk@pcus.pl.

Co należy zrobić przy ubieganiu się o przyjęcie do Domu Samopomocy:

 1. Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej Gminie.
 2. Załączniki:
 • wniosek o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego
 • zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa
 • wywiad środowiskowy (przeprowadza pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba takie posiada)
 •  decyzja lub ostatni odcinek renty

Taki komplet dokumentów Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w celu wydania decyzji kierującej.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich
ul. 1 Maja 43C   55-080 Kąty Wrocławskie
godziny urzędowania:  pn-pt    7:30 – 15:30
Tel. 661 555 579    661 555 557
Fax.  71 316 64 06
e-mail: bjakowczyk@pcus.pl
NIP:  8961582792
REGON: 381903400
Facebook:  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich
www.pcus.pl

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
KULTURA I SZTUKA - OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2020 r. [obrazek]
13 / 12 / 2019, , Wyświetleń: 265