Powiat Wrocławski -

Nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
05 / 08 / 2019, , Wyświetleń: 293
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Miło nam poinformować, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w powyższym zadaniu jest:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

Jednocześnie informujemy, że osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (w wieku emerytalnym) mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione. Nie oznacza to jednak, że są pozbawione wsparcia ze środków PFRON. Na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – specjalny) mogą uzyskać wsparcie w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz PFRON w ramach zadania ustawowego powiatu.

Okres naboru wniosków upływa dnia 30 sierpnia 2019 r.!

Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 w godzinach 7.45 -15.45, IV piętro, pokój nr 435.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (71) 72 22 060.

Zasady programu dostępne TUTAJ

Druki wniosków dostępne TUTAJ

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
KULTURA I SZTUKA - OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2020 r. [obrazek]
13 / 12 / 2019, , Wyświetleń: 265