Powiat Wrocławski -

Program „Dobry Start” w Powiecie Wrocławskim
12 / 07 / 2019, , Wyświetleń: 298
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu można składać wnioski na uzyskanie 300 zł w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Program „Dobry Start” to wsparcie finansowe wypłacane raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny. Świadczenie wypłacane w ramach tego programu to kwota 300 zł na każde uczące się dziecko, bez względu na posiadany dochód.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w formie papierowej w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 (sekretariat).

Wniosek mogą złożyć: rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz osoba ucząca się – usamodzielniana w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz do pobrania na stronie internetowej www.pcpr.wroclaw.pl.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
KULTURA I SZTUKA - OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2020 r. [obrazek]
13 / 12 / 2019, , Wyświetleń: 253